główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

7741. Data: 2015-10-14 14:24
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na "Rozbudowę oświetlenia drogowego - projekt rozbudowy oświetlenia drogowego w m. Przystajń ul. Targowa oraz w miejscowościach Brzeziny - Wrzosy - Wilcza Góra".
Dodatkowy opis redaktora: dodano formularz ofertowy
Wykonanie: Agnieszka Janik
7742. Data: 2015-10-14 14:23
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na "Rozbudowę oświetlenia drogowego - projekt rozbudowy oświetlenia drogowego w m. Przystajń ul. Targowa oraz w miejscowościach Brzeziny - Wrzosy - Wilcza Góra".
Dodatkowy opis redaktora: dodano Zaproszenie do składania ofert
Wykonanie: Agnieszka Janik
7743. Data: 2015-10-14 14:23
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: Zapytanie ofertowe na "Rozbudowę oświetlenia drogowego - projekt rozbudowy oświetlenia drogowego w m. Przystajń ul. Targowa oraz w miejscowościach Brzeziny - Wrzosy - Wilcza Góra"
Wykonanie: Agnieszka Janik
7744. Data: 2015-10-14 12:24
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 101/2015 z dnia 14 października 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych na temat projektu Programu współpracy Gminy Przystajń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
7745. Data: 2015-10-14 12:24
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 101/2015 z dnia 14 października 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych na temat projektu Programu współpracy Gminy Przystajń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
7746. Data: 2015-10-14 11:23
Dział: Prawo Miejscowe » Konsultacje z mieszkańcami » Konsultacje dot. współpracy z organizacjami pozarządowymi
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konsultacje projektu: "PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY PRZYSTAJŃ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2016 rok.".
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść ogłoszenie o konsultacjach
Wykonanie: Agnieszka Janik
7747. Data: 2015-10-14 11:22
Dział: Prawo Miejscowe » Konsultacje z mieszkańcami » Konsultacje dot. współpracy z organizacjami pozarządowymi
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konsultacje projektu: "PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY PRZYSTAJŃ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2016 rok.".
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
7748. Data: 2015-10-14 11:19
Dział: Prawo Miejscowe » Konsultacje z mieszkańcami » Konsultacje dot. współpracy z organizacjami pozarządowymi
Opis zmian: dodanie artykułu: Konsultacje projektu: "PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY PRZYSTAJŃ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2016 rok."
Wykonanie: Agnieszka Janik
7749. Data: 2015-10-14 10:54
Dział: Inne » Karta Dużej Rodziny
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacje o Karcie Dużej Rodziny.
Dodatkowy opis redaktora: dodano ogłoszenie
Wykonanie: Agnieszka Janik
7750. Data: 2015-10-14 10:53
Dział: Inne » Karta Dużej Rodziny
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacje o Karcie Dużej Rodziny
Wykonanie: Agnieszka Janik
7751. Data: 2015-10-14 10:51
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacje o Karcie Dużej Rodziny.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść ogłoszenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
7752. Data: 2015-10-14 10:46
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacje o Karcie Dużej Rodziny
Wykonanie: Agnieszka Janik
7753. Data: 2015-10-14 10:44
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: usunięcie artykułu: Ogłoszenie dotyczące ankiety na potrzeby opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej"
Wykonanie: Agnieszka Janik
7754. Data: 2015-10-14 09:28
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 98/2015 z dnia 9 października 2015 r. w sprawie w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
7755. Data: 2015-10-14 09:27
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 98/2015 z dnia 9 października 2015 r. w sprawie w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
7756. Data: 2015-10-14 09:26
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 97/2015 z dnia 9 października 2015 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego obsługi informatycznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
7757. Data: 2015-10-14 09:26
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 97/2015 z dnia 9 października 2015 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego obsługi informatycznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
7758. Data: 2015-10-14 08:27
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 88/2015 z dnia 28 września 2015 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
7759. Data: 2015-10-14 08:24
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 87/2015 z dnia 28 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2015 r. .
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
7760. Data: 2015-10-14 08:19
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 96/2015 dnia 9 października 2015 r. w sprawie w sprawie: powołania składu komisji konkursowej w celu przyznania Nagród Wójta Gminy Przystajń w 2015 r. ze specjalnego funduszu nagród.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
7761. Data: 2015-10-14 08:19
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 96/2015 dnia 9 października 2015 r. w sprawie w sprawie: powołania składu komisji konkursowej w celu przyznania Nagród Wójta Gminy Przystajń w 2015 r. ze specjalnego funduszu nagród
Wykonanie: Agnieszka Janik
7762. Data: 2015-10-13 14:39
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: usunięcie artykułu: Nabór na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przystajni (zastępstwo)
Wykonanie: Agnieszka Janik
7763. Data: 2015-10-13 13:24
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 91/2015 z dnia 1 października 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 98/2013 Wójta Gminy Przystajń z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji określającej zasady prowadzenia ewidencji należności budżetowych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treśćzarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
7764. Data: 2015-10-13 13:20
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 93/2015 z dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
7765. Data: 2015-10-13 13:19
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 93/2015 z dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
7766. Data: 2015-10-13 13:17
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 92/2015 z dnia 1 października 2015 r. w sprawie powołania komisji w celu dokonania przeglądu, przeklasyfikowania oraz wybrakowania sprzętu i środków obrony cywilnej znajdujących się w magazynie gminnym
Wykonanie: Agnieszka Janik
7767. Data: 2015-10-13 13:15
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 91/2015 z dnia 1 października 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 98/2013 Wójta Gminy Przystajń z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji określającej zasady prowadzenia ewidencji należności budżetowych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
7768. Data: 2015-10-13 13:13
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 90/2015 z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
7769. Data: 2015-10-13 13:13
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 89/2015 z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2015 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
7770. Data: 2015-10-13 13:11
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 88/2015 z dnia 28 września 2015 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik