główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

13411. Data: 2011-09-05 14:13
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 14 tys.euro » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na wykonanie układu glikolowego w Zespole Szkół w Przystajni
Wykonanie: Alina Piśniak
13412. Data: 2011-09-05 14:12
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 14 tys.euro » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na wykonanie układu glikolowego w Zespole Szkół w Przystajni
Wykonanie: Alina Piśniak
13413. Data: 2011-09-05 14:12
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 14 tys.euro » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na wykonanie układu glikolowego w Zespole Szkół w Przystajni
Wykonanie: Alina Piśniak
13414. Data: 2011-09-05 14:11
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 14 tys.euro » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na wykonanie układu glikolowego w Zespole Szkół w Przystajni
Wykonanie: Alina Piśniak
13415. Data: 2011-09-05 14:10
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 14 tys.euro » rok 2011
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na wykonanie układu glikolowego w Zespole Szkół w Przystajni
Wykonanie: Alina Piśniak
13416. Data: 2011-09-02 08:29
Dział: Prawo Miejscowe » Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości gminnych » Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność gminy Przystajń (dz.nr 99/1 Mrówczak)
Wykonanie: Agnieszka Janik
13417. Data: 2011-09-02 08:27
Dział: Prawo Miejscowe » Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości gminnych » Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Opis zmian: dodanie artykułu: ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność gminy Przystajń (dz.nr 99/1 Mrówczak)
Wykonanie: Agnieszka Janik
13418. Data: 2011-09-01 08:01
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienia o zwołaniu posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia
Wykonanie: Agnieszka Janik
13419. Data: 2011-09-01 08:01
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienia o zwołaniu posiedzeń Komisji Budżetu, Rolnictwa i Infrastruktury
Wykonanie: Agnieszka Janik
13420. Data: 2011-09-01 08:00
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń
Opis zmian: dodanie artykułu: Postanowienia o zwołaniu posiedzeń Komisji Budżetu, Rolnictwa i Infrastruktury
Wykonanie: Agnieszka Janik
13421. Data: 2011-08-31 08:16
Dział: Inne » Dożynki 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Program Dożynek
Wykonanie: Agnieszka Janik
13422. Data: 2011-08-30 16:10
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PROTOKÓŁ Nr VIII/11 z VIII sesji VI kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 29 czerwca 2011 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
13423. Data: 2011-08-30 16:06
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: dodanie artykułu: PROTOKÓŁ Nr VIII/11 z VIII sesji VI kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 29 czerwca 2011 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
13424. Data: 2011-08-29 20:44
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Podatek od nieruchomości
Opis zmian: aktualizacja artykułu: uchwała Nr XLVI/40/10 z dnia 8 listopada 2010 r.w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości wraz ze zmianą wprowadzoną uchwałą Nr II/7/10 Rady Gminy Przystajń z dnia 6 grudnia 2010r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
13425. Data: 2011-08-29 12:54
Dział: Inne » Wybory do sejmu i senatu 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych
Wykonanie:
13426. Data: 2011-08-29 12:52
Dział: Inne » Wybory do sejmu i senatu 2011
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych
Wykonanie:
13427. Data: 2011-08-29 09:21
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 14 tys.euro » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na wykonanie układu glikolowego w Zespole Szkół w Przystajni
Wykonanie: Alina Piśniak
13428. Data: 2011-08-26 19:31
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Związek Międzygminny Panki-Przystajń ds. Ochrony Wód ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pankach dla Gmin Panki i Przystajń"
Wykonanie:
13429. Data: 2011-08-26 13:06
Dział: Inne » Dożynki 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Program Dożynek
Wykonanie: Agnieszka Janik
13430. Data: 2011-08-26 12:37
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym:" Budowa boisk sportowych w Borze Zajacińskim z nawodnieniem oraz wykonanie piłkochwytów- etap II"
Wykonanie: Alina Piśniak
13431. Data: 2011-08-26 12:28
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Związek Międzygminny Panki-Przystajń ds. Ochrony Wód ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pankach dla Gmin Panki i Przystajń"
Wykonanie: Agnieszka Janik
13432. Data: 2011-08-26 12:28
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Związek Międzygminny Panki-Przystajń ds. Ochrony Wód ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pankach dla Gmin Panki i Przystajń"
Wykonanie: Agnieszka Janik
13433. Data: 2011-08-26 12:28
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Związek Międzygminny Panki-Przystajń ds. Ochrony Wód ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pankach dla Gmin Panki i Przystajń"
Wykonanie: Agnieszka Janik
13434. Data: 2011-08-26 11:55
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. "Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Stany ul. Galińskie i Siekierowizna gmina Przystajń."
Wykonanie: Agnieszka Janik
13435. Data: 2011-08-26 09:02
Dział: Inne » Dożynki 2011
Opis zmian: dodanie artykułu: Program Dożynek
Wykonanie: Agnieszka Janik
13436. Data: 2011-08-26 08:49
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: dodanie artykułu: Dożynki 2011
Wykonanie: Agnieszka Janik
13437. Data: 2011-08-26 08:47
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: usunięcie artykułu: Informacje ogólne o Gminie i Urzędzie
Wykonanie: Agnieszka Janik
13438. Data: 2011-08-26 08:46
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacje ogólne o Gminie i Urzędzie
Wykonanie: Agnieszka Janik
13439. Data: 2011-08-26 08:46
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacje ogólne o Gminie i Urzędzie
Wykonanie: Agnieszka Janik
13440. Data: 2011-08-26 08:44
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne » Dane podstawowe
Opis zmian: usunięcie artykułu: Dane ogólne o gminie
Wykonanie: Agnieszka Janik