główna zawartość
artykuł nr 1

uchwała Nr XXXIII/208/05 z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu pracy Rady Gminy Przystajń na rok 2006

artykuł nr 2

uchwała Nr XXXIII/207/05 z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Przystajń na 2005 rok

Załączniki:
uchwała Nr XXXIII/207/05 52 KB
artykuł nr 3

uchwała nr XXXIII/206/05 z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Przystajń na lata 2006 - 2016

UCHWAŁA Nr XXXIII/206/05

Rady Gminy Przystajń

z dnia 30 grudnia 2005 roku

 

w sprawie: przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Przystajń na lata 2006-2016.

 

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.), art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 z późn.zm.), na wniosek Wójta Gminy Przystajń

Rada Gminy uchwala:

 

§ 1.

 

Gminną Strategię Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Przystajń na lata 2006 – 2016 w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

   mgr Henryka Kapuścik

artykuł nr 4

uchwała Nr XXXIII/205/05 z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów

Załączniki:
uchwała Nr XXXIII/205/05 24 KB
artykuł nr 5

uchwała Nr XXXIII/204/05 z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody

Załączniki:
uchwała Nr XXXIII/204/05 72 KB