główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1261. Data: 2019-06-18 09:17
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 62/2019 z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2019 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
1262. Data: 2019-06-18 09:15
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 61/2019 z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
1263. Data: 2019-06-18 09:14
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 61/2019 z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
1264. Data: 2019-06-18 09:11
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 60/2019 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
1265. Data: 2019-06-18 09:10
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 60/2019 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
1266. Data: 2019-06-18 09:09
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 59/2019 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
1267. Data: 2019-06-18 09:09
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 59/2019 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2019 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
1268. Data: 2019-06-18 09:08
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 58/2019 z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 9/2015 Wójta Gminy Przystajń z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie założenia i prowadzenia Gminnej Ewidencji Zabytków.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik
Wykonanie: Agnieszka Janik
1269. Data: 2019-06-18 09:06
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 58/2019 z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 9/2015 Wójta Gminy Przystajń z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie założenia i prowadzenia Gminnej Ewidencji Zabytków.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
1270. Data: 2019-06-18 09:03
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 58/2019 z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 9/2015 Wójta Gminy Przystajń z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie założenia i prowadzenia Gminnej Ewidencji Zabytków
Wykonanie: Agnieszka Janik
1271. Data: 2019-06-18 08:59
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 57/2019 z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
1272. Data: 2019-06-18 08:57
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 57/2019 z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
1273. Data: 2019-06-18 08:55
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 56/2019 z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2019 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
1274. Data: 2019-06-18 08:53
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 56/2019 z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2019 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
1275. Data: 2019-06-17 15:25
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Najnowsze ogłoszenia i informacje.
Dodatkowy opis redaktora: aktualizowano informację
Wykonanie: Agnieszka Janik
1276. Data: 2019-06-17 10:19
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr VII.52.2019 z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr VII.55.2015 Rady Gminy Przystajń z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie określenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (t.j. Dz. U. Woj. Śl. z 2015 r., poz. 3206)..
Dodatkowy opis redaktora: poprawiono opis publikacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
1277. Data: 2019-06-17 10:18
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr VII.52.2019 z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr VII.55.2015 Rady Gminy Przystajń z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie określenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (t.j. Dz. U. Woj. Śl. z 2015 r., poz. 3206)..
Dodatkowy opis redaktora: poprawiono opis publikacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
1278. Data: 2019-06-17 10:08
Dział: Gminne jednostki organizacyjne i instytucje kultury » Biuletyny informacji publicznej gminnych jednostek organizacyjnych i instytucji kultury » BIP Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Przystajni » Statut
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr VIII.64.2019 z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Przystajni stanowiącego załącznik do uchwały nr XXXIII/12/98 Rady Gminy Przystajń z dnia 16 kwietnia 1998 r. w sprawie przekształcenia Gminnego Ośrodka Kultury w Przystajni w Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Przystajni..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
1279. Data: 2019-06-17 10:07
Dział: Gminne jednostki organizacyjne i instytucje kultury » Biuletyny informacji publicznej gminnych jednostek organizacyjnych i instytucji kultury » BIP Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Przystajni » Statut
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr VIII.64.2019 z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Przystajni stanowiącego załącznik do uchwały nr XXXIII/12/98 Rady Gminy Przystajń z dnia 16 kwietnia 1998 r. w sprawie przekształcenia Gminnego Ośrodka Kultury w Przystajni w Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Przystajni.
Wykonanie: Agnieszka Janik
1280. Data: 2019-06-17 10:06
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr VII.55.2015 z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie określenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
Dodatkowy opis redaktora: dodano informację o zmianie uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
1281. Data: 2019-06-17 10:03
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2018 r. » Realizacja budżetu gminy 2018 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr VIII.69.2019 z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2019-2028
Wykonanie: Agnieszka Janik
1282. Data: 2019-06-17 10:01
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2018 r. » Realizacja budżetu gminy 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr VIII.68.2019 z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2019 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
1283. Data: 2019-06-17 10:00
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2018 r. » Realizacja budżetu gminy 2018 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr VIII.68.2019 z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2019 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
1284. Data: 2019-06-17 09:59
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2018 r. » Realizacja budżetu gminy 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr VIII.63.2019 z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu gminy za 2018 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
1285. Data: 2019-06-17 09:58
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2018 r. » Realizacja budżetu gminy 2018 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr VIII.63.2019 z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu gminy za 2018 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
1286. Data: 2019-06-17 09:58
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2018 r. » Realizacja budżetu gminy 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr VIII.62.2019 z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2018 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
1287. Data: 2019-06-17 09:57
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2018 r. » Realizacja budżetu gminy 2018 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr VIII.62.2019 z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2018 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
1288. Data: 2019-06-17 09:57
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2018 r. » Realizacja budżetu gminy 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr VIII.61.2019 z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Przystajń wotum zaufania.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
1289. Data: 2019-06-17 09:56
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2018 r. » Realizacja budżetu gminy 2018 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr VIII.61.2019 z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Przystajń wotum zaufania
Wykonanie: Agnieszka Janik
1290. Data: 2019-06-17 09:54
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr VIII.67.2019 z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr VII.55.2015 Rady Gminy Przystajń z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie określenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik