główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

11611. Data: 2013-01-18 14:14
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu "Budowa kompleksu sportowego przy ul. Nowej w Przystajni"
Wykonanie: Alina Piśniak
11612. Data: 2013-01-18 14:13
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu "Budowa kompleksu sportowego przy ul. Nowej w Przystajni"
Wykonanie: Alina Piśniak
11613. Data: 2013-01-18 14:13
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu "Budowa kompleksu sportowego przy ul. Nowej w Przystajni"
Wykonanie: Alina Piśniak
11614. Data: 2013-01-18 14:12
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu "Budowa kompleksu sportowego przy ul. Nowej w Przystajni"
Wykonanie: Alina Piśniak
11615. Data: 2013-01-18 14:12
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o przetargu "Budowa kompleksu sportowego przy ul. Nowej w Przystajni"
Wykonanie: Alina Piśniak
11616. Data: 2013-01-18 09:25
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Bieżące ogłoszenia dla mieszkańców Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano ogłoszenie dot. podatku akcyzowego
Wykonanie: Agnieszka Janik
11617. Data: 2013-01-17 11:18
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2013 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXII.162.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Przystajń na 2013 rok .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano link do publikacji uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
11618. Data: 2013-01-15 07:58
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienia o zwołaniu posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano postanowienie o zwołaniu posiedzenia komisji OKiZ
Wykonanie: Agnieszka Janik
11619. Data: 2013-01-07 13:52
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienia o zwołaniu wspólnych posiedzeń komisji stałych Rady Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść postanowienia
Wykonanie: Agnieszka Janik
11620. Data: 2013-01-07 13:51
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Postanowienia o zwołaniu sesji - VI kadencja
Opis zmian: usunięcie artykułu: Postanowienie Nr 23.2012 z dnia 7 stycznia 2013 r..
Dodatkowy opis redaktora: Usunięto pomyłkowo dodane postanowienie
Wykonanie: Agnieszka Janik
11621. Data: 2013-01-07 13:50
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: usunięcie artykułu: Projekty na XXII sesję Rady Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Usunięto nieaktualne projekty uchwał
Wykonanie: Agnieszka Janik
11622. Data: 2013-01-07 13:49
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Postanowienia o zwołaniu sesji - VI kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienie Nr 23.2012 z dnia 7 stycznia 2013 r..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść postanowienia
Wykonanie: Agnieszka Janik
11623. Data: 2013-01-07 13:48
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Postanowienia o zwołaniu sesji - VI kadencja
Opis zmian: dodanie artykułu: Postanowienie Nr 23.2012 z dnia 7 stycznia 2013 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
11624. Data: 2013-01-04 15:24
Dział: Urząd Gminy » Nabór na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy » Informacja o wynikach naboru
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wynik naboru na stanowisko urzędnicze: Stanowisko pracy ds. utrzymania czystości i porządku w gminie .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść informacji o wynikach naboru
Wykonanie: Agnieszka Janik
11625. Data: 2013-01-04 15:22
Dział: Urząd Gminy » Nabór na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy » Informacja o wynikach naboru
Opis zmian: dodanie artykułu: Wynik naboru na stanowisko urzędnicze: Stanowisko pracy ds. utrzymania czystości i porządku w gminie
Wykonanie: Agnieszka Janik
11626. Data: 2013-01-04 13:55
Dział: Urząd Gminy » Organizacja urzędu » REGON
Opis zmian: usunięcie artykułu: REGON Urzędu Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Usunięto REGON UG P-jń
Wykonanie: Agnieszka Janik
11627. Data: 2013-01-04 13:44
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2012 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nr 80/2012 z dnia 17 grudnia 2012 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2012 r..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
11628. Data: 2013-01-04 13:42
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2012 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Nr 80/2012 z dnia 17 grudnia 2012 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2012 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
11629. Data: 2013-01-04 11:48
Dział: Urząd Gminy » Nabór na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy » Informacja o wynikach naboru
Opis zmian: usunięcie artykułu: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Główny księgowy Urzędu Gminy Przystajń .
Dodatkowy opis redaktora: Usunięto nieaktualne dane dot naboru na stanowisko głównego księgowego
Wykonanie: Agnieszka Janik
11630. Data: 2013-01-04 08:22
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XIV.87.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w przedmiocie powierzenia wykonania zadania własnego Gminy Przystajń dotyczącego gospodarowania odpadami w zakresie utrzymania wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. .
Dodatkowy opis redaktora: Sprostowano błąd pisarski w informacji o uchyleniu uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
11631. Data: 2013-01-04 08:19
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2008
Opis zmian: aktualizacja artykułu: uchwała Nr XXVII/57/08 z dnia 29 grudnia 2008 r.w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości w drodze inkasa i ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano informację o zmianie uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
11632. Data: 2013-01-04 08:17
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XV.100.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przystajń w roku 2012.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano informację o uchyleniu uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
11633. Data: 2013-01-04 08:16
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XIV.87.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w przedmiocie powierzenia wykonania zadania własnego Gminy Przystajń dotyczącego gospodarowania odpadami w zakresie utrzymania wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano informację o zmianie uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
11634. Data: 2013-01-04 08:15
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2009
Opis zmian: aktualizacja artykułu: uchwała Nr XXXII/35/09 z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga, psychologa, logopedy oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin - ogłoszono: Dz.Urz.Woj.Śl. Nr 132/2676 z dn. 28.07.2009 r..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano informację o zmianie uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
11635. Data: 2013-01-04 08:13
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr VII/42/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne zajęcia w zakresie realizacji podstawy programowej w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Przystajń .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano informację o zmianie uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
11636. Data: 2013-01-04 08:11
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XV.106.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie: ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia prowizyjnego za inkaso opłaty targowej.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano informację o zmianie uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
11637. Data: 2013-01-04 08:03
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2008
Opis zmian: aktualizacja artykułu: uchwała Nr XXVII/57/08 z dnia 29 grudnia 2008 r.w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości w drodze inkasa i ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano informację o zmianie uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
11638. Data: 2013-01-04 07:56
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XVIII.126.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Przystajń udostępnionych dla wszystkich operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano informację o uchyleniu uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
11639. Data: 2013-01-04 07:54
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XIX.140.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 1 października 2012 r. w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Przystajń udostępnionych dla wszystkich operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano informację o zmianie uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
11640. Data: 2013-01-04 07:50
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXII.163.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2013-2021 .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik