główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr XXXIV.298.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2018-2024

Załączniki:
Uchwała nr XXXIV.298.2017 MB
artykuł nr 2

Uchwała Nr XXXIV.297.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Przystajń na 2018 rok

Załączniki:
Uchwała nr XXXIV.297.2017 MB
artykuł nr 3

Uchwała Nr XXXIV.296.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2017-2024

Załączniki:
Uchwała nr XXXIV.296.2017 MB
artykuł nr 4

Uchwała Nr XXXIV.295.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Przystajń na 2017 rok

Załączniki:
Uchwała nr XXXIV.295.2017 MB
artykuł nr 5

Uchwała Nr XXXIV.294.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu: "Montaż instalacji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Gminach Przystajń i Miedźno"

Załączniki:
Uchwała nr XXXIV.294.2017 62 KB