główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1081. Data: 2019-08-19 15:15
Dział: Organy Gminy » Rada Gminy » Sesje Rady Gminy » Postanowienia o zwołaniu sesji - VIII kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienie nr 10.2019 z dnia 19.08.2019 r. w sprawie zwołania X sesji Rady Gminy Przystajń na dzień 26.08.2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść postanowienia
Wykonanie: Agnieszka Janik
1082. Data: 2019-08-19 15:14
Dział: Organy Gminy » Rada Gminy » Sesje Rady Gminy » Postanowienia o zwołaniu sesji - VIII kadencja
Opis zmian: dodanie artykułu: Postanowienie nr 10.2019 z dnia 19.08.2019 r. w sprawie zwołania X sesji Rady Gminy Przystajń na dzień 26.08.2019 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
1083. Data: 2019-08-14 09:31
Dział: Inne (w tym Projekty UE) » Wodociąg gminny - informacje » Jakość wody podawanej do sieci wodociągowej » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wyniki badań wody monitoring kontrolny lipiec 2019
Wykonanie: Paweł Antczak
1084. Data: 2019-08-14 09:30
Dział: Inne (w tym Projekty UE) » Wodociąg gminny - informacje » Jakość wody podawanej do sieci wodociągowej » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wyniki badań wody monitoring kontrolny lipiec 2019
Wykonanie: Paweł Antczak
1085. Data: 2019-08-14 09:17
Dział: Inne (w tym Projekty UE) » Wodociąg gminny - informacje » Jakość wody podawanej do sieci wodociągowej » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Wyniki badań wody monitoring kontrolny lipiec 2019
Wykonanie: Paweł Antczak
1086. Data: 2019-08-13 13:36
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na realizację zadania: Wymiana nawierzchni syntetycznej na boisku rekreacyjnym
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
1087. Data: 2019-08-13 12:52
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Zwrot podatku akcyzowego
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie dot. zwrotu podatku akcyzowego w 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: aktualizowano informację
Wykonanie: Agnieszka Janik
1088. Data: 2019-08-12 15:48
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na realizację zadania: Przebudowa drogi dojazdowej do pól nr 678 003 S relacji Mrówczak - Kuźnica Stara
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
1089. Data: 2019-08-09 13:20
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń - VIII kadencja » Wspólne posiedzenia komisji stałych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienie - posiedzenie 16.08.2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść postanowienia
Wykonanie: Agnieszka Janik
1090. Data: 2019-08-09 13:17
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń - VIII kadencja » Wspólne posiedzenia komisji stałych
Opis zmian: dodanie artykułu: Postanowienie - posiedzenie 16.08.2019 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
1091. Data: 2019-08-09 13:16
Dział: Urząd Gminy » Obwieszczenia i ogłoszenia innych urzędów i instytucji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.420.54.2019.EJ.6 z 07 sierpnia 2019 r. w sprawie dot. "Budowy kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami do budynków (przykanalikami) oraz przepompowniami ścieków w miejscowościach Kostrzyna, woj. śląskie realizowanego przez gminę Przystajń"
Wykonanie: Agnieszka Janik
1092. Data: 2019-08-09 13:15
Dział: Urząd Gminy » Obwieszczenia i ogłoszenia innych urzędów i instytucji
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.420.54.2019.EJ.6 z 07 sierpnia 2019 r. w sprawie dot. "Budowy kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami do budynków (przykanalikami) oraz przepompowniami ścieków w miejscowościach Kostrzyna, woj. śląskie realizowanego przez gminę Przystajń"
Wykonanie: Agnieszka Janik
1093. Data: 2019-08-08 14:23
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na realizację zadania: Przebudowa drogi dojazdowej do pól nr 678 003 S relacji Mrówczak - Kuźnica Stara
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
1094. Data: 2019-08-06 14:18
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na realizację zadania: Wymiana nawierzchni syntetycznej na boisku rekreacyjnym
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
1095. Data: 2019-08-06 14:17
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na realizację zadania: Wymiana nawierzchni syntetycznej na boisku rekreacyjnym
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
1096. Data: 2019-08-06 14:17
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na realizację zadania: Wymiana nawierzchni syntetycznej na boisku rekreacyjnym
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
1097. Data: 2019-08-05 15:48
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na realizację zadania: Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym 4x4 dla jednostki OSP w Przystajni
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
1098. Data: 2019-08-05 15:02
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 76/2019 z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
1099. Data: 2019-08-05 15:01
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 76/2019 z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
1100. Data: 2019-08-05 14:59
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 75/2019 z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
1101. Data: 2019-08-05 14:59
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 75/2019 z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2019 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
1102. Data: 2019-08-05 14:58
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 74/2019 z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia terminu, wysokości wadium i powołania komisji do przeprowadzenia IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości - lokalu użytkowego z ułamkowym udziałem w wysokości 2730/10000 w prawie własności części wspólnych budynku oraz w prawie własności gruntu - działki nr ewid. 415/7 w m. Podłęże Szlacheckie.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
1103. Data: 2019-08-05 14:57
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 74/2019 z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia terminu, wysokości wadium i powołania komisji do przeprowadzenia IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości - lokalu użytkowego z ułamkowym udziałem w wysokości 2730/10000 w prawie własności części wspólnych budynku oraz w prawie własności gruntu - działki nr ewid. 415/7 w m. Podłęże Szlacheckie
Wykonanie: Agnieszka Janik
1104. Data: 2019-08-02 15:05
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe: Budowa boiska treningowego wraz z piłkochwytami na terenie GOKSiR w Przystajni
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
1105. Data: 2019-08-02 15:05
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe: Budowa boiska treningowego wraz z piłkochwytami na terenie GOKSiR w Przystajni
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
1106. Data: 2019-08-02 15:04
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe: Budowa boiska treningowego wraz z piłkochwytami na terenie GOKSiR w Przystajni
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
1107. Data: 2019-08-02 15:04
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe: Budowa boiska treningowego wraz z piłkochwytami na terenie GOKSiR w Przystajni
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
1108. Data: 2019-08-02 15:03
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Zapytanie ofertowe: Budowa boiska treningowego wraz z piłkochwytami na terenie GOKSiR w Przystajni
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
1109. Data: 2019-08-01 13:06
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na realizację zadania: Wymiana nawierzchni syntetycznej na boisku rekreacyjnym
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
1110. Data: 2019-08-01 13:06
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na realizację zadania: Wymiana nawierzchni syntetycznej na boisku rekreacyjnym
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk