główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

7771. Data: 2015-10-13 13:10
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 87/2015 z dnia 28 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2015 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
7772. Data: 2015-10-13 10:28
Dział: Inne » sprzedaż nieruchomości przez Agencję Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - dz nr 259/2 w Kuźnicy Nowej.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść wykazu
Wykonanie: Agnieszka Janik
7773. Data: 2015-10-13 10:28
Dział: Inne » sprzedaż nieruchomości przez Agencję Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - dz nr 259/2 w Kuźnicy Nowej
Wykonanie: Agnieszka Janik
7774. Data: 2015-10-12 10:22
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 85/2015 z dnia 21 września 2015 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Przystajń na 2016 rok..
Dodatkowy opis redaktora: wymieniono błędny załącznik
Wykonanie: Agnieszka Janik
7775. Data: 2015-10-12 10:17
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 85/2015 z dnia 21 września 2015 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Przystajń na 2016 rok..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść załączników 1-4
Wykonanie: Agnieszka Janik
7776. Data: 2015-10-12 10:17
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 85/2015 z dnia 21 września 2015 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Przystajń na 2016 rok..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
7777. Data: 2015-10-12 10:16
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 85/2015 z dnia 21 września 2015 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Przystajń na 2016 rok.
Wykonanie: Agnieszka Janik
7778. Data: 2015-10-07 08:53
Dział: Prawo Miejscowe » Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości gminnych » Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Przystajń - nieruchomość gruntowa, działka nr ewid. 487/3 o pow. 0,0955 ha, obręb Bór Zajaciński, położona w Borze Zajacińskim, stanowiąca grunty orne - 955 m2..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść ogłoszenia o przetargu
Wykonanie: Agnieszka Janik
7779. Data: 2015-10-07 08:52
Dział: Prawo Miejscowe » Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości gminnych » Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Opis zmian: dodanie artykułu: O G Ł A S Z A Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Przystajń - nieruchomość gruntowa, działka nr ewid. 487/3 o pow. 0,0955 ha, obręb Bór Zajaciński, położona w Borze Zajacińskim, stanowiąca grunty orne - 955 m2.
Wykonanie: Agnieszka Janik
7780. Data: 2015-10-07 08:44
Dział: Prawo Miejscowe » Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości gminnych » Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Przystajń - nieruchomość zabudowana, dz. nr ewid. 500/2 o pow. 0,4891 ha, obręb Kuźnica Nowa, położona w Kuźnicy Nowej, stanowiąca grunty klasy Bi - 4891 m2..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść ogłoszenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
7781. Data: 2015-10-07 08:39
Dział: Prawo Miejscowe » Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości gminnych » Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Opis zmian: dodanie artykułu: ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Przystajń - nieruchomość zabudowana, dz. nr ewid. 500/2 o pow. 0,4891 ha, obręb Kuźnica Nowa, położona w Kuźnicy Nowej, stanowiąca grunty klasy Bi ? 4891 m2.
Wykonanie: Agnieszka Janik
7782. Data: 2015-10-05 12:35
Dział: Inne » Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 93/2015 Wójta Gminy Przystajń z dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
7783. Data: 2015-10-05 12:34
Dział: Inne » Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 93/2015 Wójta Gminy Przystajń z dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
7784. Data: 2015-10-05 12:25
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2052S poprzez wykonanie chodnika z odwodnieniem w miejscowości Przystajń ul. Nowa.
Dodatkowy opis redaktora: dodano Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Wykonanie: Agnieszka Janik
7785. Data: 2015-10-01 09:36
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń - VII kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienia o zwołaniu wspólnych posiedzeń komisji stałych Rady Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść postanowienie
Wykonanie: Agnieszka Janik
7786. Data: 2015-09-30 11:12
Dział: Inne » Projekt "Budowa Infrastruktury Informatycznej dla Subregionu Północnego (E-region Częstochowski)"
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie dot. projektu - "Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego Eregion częstochowski"
Wykonanie: Paweł Antczak
7787. Data: 2015-09-30 11:11
Dział: Inne » Projekt "Budowa Infrastruktury Informatycznej dla Subregionu Północnego (E-region Częstochowski)"
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie dot. projektu - "Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E?region częstochowski"
Wykonanie: Paweł Antczak
7788. Data: 2015-09-30 11:09
Dział: Inne » Projekt "Budowa Infrastruktury Informatycznej dla Subregionu Północnego (E-region Częstochowski)"
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie dot. projektu - "Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E?region częstochowski"
Wykonanie: Paweł Antczak
7789. Data: 2015-09-29 10:46
Dział: Prawo Miejscowe » Ochrona Środowiska » Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
Dodatkowy opis redaktora: dodano nowy rejestr
Wykonanie: Agnieszka Janik
7790. Data: 2015-09-29 10:43
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: usunięcie artykułu: Ogłoszenie o inwentaryzacji (spisie z natury) miejsc występowania wyrobów/produktów budowlanych zawierających azbest, dla osób fizycznych i prawnych w ramach opracowania "Gminnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest"
Wykonanie: Agnieszka Janik
7791. Data: 2015-09-29 09:58
Dział: Gminne jednostki organizacyjne i instytucje kultury » Nabór na stanowiska urzędnicze w Gminnych jednostkach organizacyjnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nabór na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przystajni (zastępstwo).
Dodatkowy opis redaktora: poprawiono opis publikacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
7792. Data: 2015-09-29 09:57
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nabór na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przystajni (zastępstwo).
Dodatkowy opis redaktora: poprawiono opis publikacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
7793. Data: 2015-09-29 09:16
Dział: Prawo Miejscowe » Zagospodarowanie przestrzenne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr X.91.2015 z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
7794. Data: 2015-09-29 09:14
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2015 r. » Budżet 2015 i uchwały zmieniające
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr X.90.2015 z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2015-2024.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
7795. Data: 2015-09-29 09:12
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2015 r. » Budżet 2015 i uchwały zmieniające
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr X.89.2015 z dnia 21 września 2015 r. sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2015 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
7796. Data: 2015-09-29 09:10
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr X.90.2015 z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2015-2024.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
7797. Data: 2015-09-29 09:07
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr X.89.2015 z dnia 21 września 2015 r. sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2015 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
7798. Data: 2015-09-29 09:01
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr X.91.2015 z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
7799. Data: 2015-09-29 08:58
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nabór na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przystajni.
Dodatkowy opis redaktora: Poprawiono opis publikacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
7800. Data: 2015-09-29 08:57
Dział: Gminne jednostki organizacyjne i instytucje kultury » Nabór na stanowiska urzędnicze w Gminnych jednostkach organizacyjnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nabór na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przystajni.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano ogłoszenie o naborze
Wykonanie: Agnieszka Janik