główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

13861. Data: 2011-04-22 10:34
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Przystajni ul. Kolejowa i w Kuźnicy Starej - etap V.
Wykonanie: Krystyna Kopacz
13862. Data: 2011-04-22 09:49
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Przystajni ul. Kolejowa i w Kuźnicy Starej - etap V.
Wykonanie: Krystyna Kopacz
13863. Data: 2011-04-22 09:48
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Przystajni ul. Kolejowa i w Kuźnicy Starej - etap V.
Wykonanie: Krystyna Kopacz
13864. Data: 2011-04-21 14:04
Dział: Urząd Gminy » Dane podstawowe
Opis zmian: usunięcie artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu)
Wykonanie: Agnieszka Janik
13865. Data: 2011-04-21 13:00
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » rok 2010
Opis zmian: aktualizacja artykułu: protokół Nr XLV/10 z sesji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 8 listopada 2010 roku
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
13866. Data: 2011-04-21 12:58
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » rok 2010
Opis zmian: aktualizacja artykułu: protokoł Nr XLV/10 z sesji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 8 listopada 2010 roku
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
13867. Data: 2011-04-21 12:57
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » rok 2010
Opis zmian: usunięcie artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu)
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
13868. Data: 2011-04-21 12:56
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » rok 2010
Opis zmian: dodanie artykułu: (bez tytułu)
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
13869. Data: 2011-04-21 12:56
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » rok 2010
Opis zmian: dodanie artykułu: (bez tytułu)
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
13870. Data: 2011-04-21 12:47
Dział: Urząd Gminy » Dane podstawowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu)
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
13871. Data: 2011-04-21 12:46
Dział: Urząd Gminy » Nabór na wolne miejsca pracy w Urzędzie Gminy » Informacja o wynikach naboru
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Skarbnik Gminy Przystajń
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
13872. Data: 2011-04-21 12:41
Dział: Urząd Gminy » Nabór na wolne miejsca pracy w Urzędzie Gminy » Informacja o wynikach naboru
Opis zmian: aktualizacja artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu)
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
13873. Data: 2011-04-21 12:40
Dział: Urząd Gminy » Nabór na wolne miejsca pracy w Urzędzie Gminy » Informacja o wynikach naboru
Opis zmian: usunięcie artykułu: Lista kandydatów spełniajacych wymogi formalne na stanowisko Skarbnik Gminy Przystajń
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
13874. Data: 2011-04-20 10:52
Dział: Urząd Gminy » Nabór na wolne miejsca pracy w Urzędzie Gminy » Lista kandydatów spełniających wymogi formalne
Opis zmian: dodanie artykułu: Lista kandydatów spełniających wymogi formalne na stanowisko Skabnik Gminy
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
13875. Data: 2011-04-20 10:46
Dział: Urząd Gminy » Nabór na wolne miejsca pracy w Urzędzie Gminy » Informacja o wynikach naboru
Opis zmian: dodanie artykułu: Lista kandydatów spełniajacych wymogi formalne na stanowisko Skarbnik Gminy Przystajń
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
13876. Data: 2011-04-15 13:50
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Przystajni ul. Kolejowa i w Kuźnicy Starej - etap V.
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
13877. Data: 2011-04-15 13:49
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Przystajni ul. Kolejowa i w Kuźnicy Starej - etap V.
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
13878. Data: 2011-04-15 13:48
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Przystajni ul. Kolejowa i w Kuźnicy Starej - etap V.
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
13879. Data: 2011-04-15 13:46
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Przystajni ul. Kolejowa i w Kuźnicy Starej - etap V.
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
13880. Data: 2011-04-15 13:45
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Przystajni ul. Kolejowa i w Kuźnicy Starej - etap V.
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
13881. Data: 2011-04-15 13:45
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Przystajni ul. Kolejowa i w Kuźnicy Starej - etap V.
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
13882. Data: 2011-04-15 13:44
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Przystajni ul. Kolejowa i w Kuźnicy Starej - etap V.
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
13883. Data: 2011-04-15 13:44
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Przystajni ul. Kolejowa i w Kuźnicy Starej - etap V.
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
13884. Data: 2011-04-15 13:44
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Przystajni ul. Kolejowa i w Kuźnicy Starej - etap V.
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
13885. Data: 2011-04-15 13:42
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Przystajni ul. Kolejowa i w Kuźnicy Starej - etap V.
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
13886. Data: 2011-04-15 13:41
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Przystajni ul. Kolejowa i w Kuźnicy Starej - etap V.
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
13887. Data: 2011-04-15 13:40
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Przystajni ul. Kolejowa i w Kuźnicy Starej - etap V.
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
13888. Data: 2011-04-15 13:39
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Przystajni ul. Kolejowa i w Kuźnicy Starej - etap V.
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
13889. Data: 2011-04-15 13:35
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Przystajni ul. Kolejowa i w Kuźnicy Starej - etap V.
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
13890. Data: 2011-04-15 13:34
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Przystajni ul. Kolejowa i w Kuźnicy Starej - etap V.
Wykonanie: Bogusław Leszczyński