główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

6721. Data: 2016-04-06 09:20
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 34/2016 z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r., oraz sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2015 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
6722. Data: 2016-04-06 09:16
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 37/2016 z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli i ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2016 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
6723. Data: 2016-04-06 09:10
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 37/2016 z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli i ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2016 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
6724. Data: 2016-04-06 09:08
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 33/2016 z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie ustalenia terminu, wysokości wadium i powołania komisji do przeprowadzenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej - działki w Kuźnicy Nowej o nr ewid. 500/2.
Dodatkowy opis redaktora: dodano zarządzenie nr 33
Wykonanie: Agnieszka Janik
6725. Data: 2016-04-06 09:07
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 36/2016 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 5
Wykonanie: Agnieszka Janik
6726. Data: 2016-04-06 09:07
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 36/2016 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 4
Wykonanie: Agnieszka Janik
6727. Data: 2016-04-06 09:07
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 36/2016 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr3
Wykonanie: Agnieszka Janik
6728. Data: 2016-04-06 09:06
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 36/2016 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 2
Wykonanie: Agnieszka Janik
6729. Data: 2016-04-06 09:06
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 36/2016 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
6730. Data: 2016-04-06 09:05
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 36/2016 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
6731. Data: 2016-04-06 09:05
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 36/2016 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
6732. Data: 2016-04-06 09:04
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 35/2016 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2016 r..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano załącznik nr 2
Wykonanie: Agnieszka Janik
6733. Data: 2016-04-06 09:03
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 35/2016 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2016 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
6734. Data: 2016-04-06 08:55
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 35/2016 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2016 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
6735. Data: 2016-04-06 08:54
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 35/2016 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2016 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
6736. Data: 2016-04-06 08:54
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 34/2016 z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r., oraz sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2015 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
6737. Data: 2016-04-01 11:55
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 29/2016 z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przystajni do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego wynikającego z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
6738. Data: 2016-03-29 10:21
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 28/2016 z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Przystajń oraz w pozostałych jednostkach organizacyjnych Gminy Przystajń, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,00 EURO.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
6739. Data: 2016-03-29 10:10
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 31/2016 z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie zmian planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
6740. Data: 2016-03-29 10:09
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 30/2016 z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2016 r..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
6741. Data: 2016-03-29 09:49
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 32/2016 z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
6742. Data: 2016-03-29 09:48
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 32/2016 z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
6743. Data: 2016-03-29 09:41
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 24/2016 z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej na opracowanie "Koncepcji kształtowania przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Przystajń - Rynek".
Dodatkowy opis redaktora: poprawiono opis publikacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
6744. Data: 2016-03-29 09:38
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 33/2016 z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie ustalenia terminu, wysokości wadium i powołania komisji do przeprowadzenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej - działki w Kuźnicy Nowej o nr ewid. 500/2.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
6745. Data: 2016-03-29 09:34
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 33/2016 z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie ustalenia terminu, wysokości wadium i powołania komisji do przeprowadzenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej - działki w Kuźnicy Nowej o nr ewid. 500/2
Wykonanie: Agnieszka Janik
6746. Data: 2016-03-29 09:32
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 32/2016 z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
6747. Data: 2016-03-29 09:30
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 31/2016 z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie zmian planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
6748. Data: 2016-03-29 09:29
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 30/2016 z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2016 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
6749. Data: 2016-03-29 09:29
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 29/2016 z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przystajni do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego wynikającego z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci
Wykonanie: Agnieszka Janik
6750. Data: 2016-03-29 09:27
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 28/2016 z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Przystajń oraz w pozostałych jednostkach organizacyjnych Gminy Przystajń, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,00 EURO
Wykonanie: Agnieszka Janik