główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

7501. Data: 2015-11-16 10:21
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu na "Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Przystajń" .
Dodatkowy opis redaktora: dodano informację o zmianie załącznika
Wykonanie: Agnieszka Janik
7502. Data: 2015-11-16 10:19
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu na "Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Przystajń" .
Dodatkowy opis redaktora: dodano poprawiony załącznik
Wykonanie: Agnieszka Janik
7503. Data: 2015-11-13 14:42
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu na "Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Przystajń"
Wykonanie: Paweł Antczak
7504. Data: 2015-11-13 14:38
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu na "Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Przystajń"
Wykonanie: Paweł Antczak
7505. Data: 2015-11-13 14:38
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu na "Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Przystajń"
Wykonanie: Paweł Antczak
7506. Data: 2015-11-13 14:36
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie przetargu na "Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Przystajń"
Wykonanie: Paweł Antczak
7507. Data: 2015-11-13 09:45
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń - VII kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienia o zwołaniu posiedzeń Komisji Rewizyjnej
Wykonanie: Paweł Antczak
7508. Data: 2015-11-13 09:40
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach
Wykonanie: Paweł Antczak
7509. Data: 2015-11-13 09:39
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach
Wykonanie: Paweł Antczak
7510. Data: 2015-11-13 09:27
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach
Wykonanie: Paweł Antczak
7511. Data: 2015-11-12 14:31
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn.: Budowa ekranów akustycznych typu Zielona ściana na Kompleksie sportowym przy Zespole Szkół w Przystajni II
Wykonanie: Alina Piśniak
7512. Data: 2015-11-10 15:07
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - "Modernizacja nawierzchni drogi gminnej DG 678002S w miejscowości Kuźnica Stara".
Dodatkowy opis redaktora: dodano odpowiedź na zapytanie
Wykonanie: Agnieszka Janik
7513. Data: 2015-11-10 15:06
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - "Modernizacja nawierzchni drogi gminnej DG 678002S w miejscowości Kuźnica Stara".
Dodatkowy opis redaktora: dodano zapytanie do przetargu
Wykonanie: Agnieszka Janik
7514. Data: 2015-11-09 10:21
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Przystajń na lata 2015-2032.
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt programu
Wykonanie: Agnieszka Janik
7515. Data: 2015-11-09 10:21
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekt Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Przystajń na lata 2015-2032
Wykonanie: Agnieszka Janik
7516. Data: 2015-11-09 10:19
Dział: Urząd Gminy » Obwieszczenia i ogłoszenia innych urzędów i instytucji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja Ministra Finansów dla rolników dokonujących zakupu paliw wykorzystywanych w gospodarstwie rolnym.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść ogłoszenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
7517. Data: 2015-11-09 10:18
Dział: Urząd Gminy » Obwieszczenia i ogłoszenia innych urzędów i instytucji
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja Ministra Finansów dla rolników dokonujących zakupu paliw wykorzystywanych w gospodarstwie rolnym
Wykonanie: Agnieszka Janik
7518. Data: 2015-11-09 10:18
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: usunięcie artykułu: Informacja Ministra Finansów dla rolników dokonujących zakupu paliw wykorzystywanych w gospodarstwie rolnym
Wykonanie: Agnieszka Janik
7519. Data: 2015-11-09 10:06
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: usunięcie artykułu: Informacje o Karcie Dużej Rodziny
Wykonanie: Agnieszka Janik
7520. Data: 2015-11-09 10:05
Dział: Prawo Miejscowe » Ochrona Środowiska » Gminny Program Gospodarki Odpadami » Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Przystajń na lata 2015-2032.
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt programu
Wykonanie: Agnieszka Janik
7521. Data: 2015-11-09 10:04
Dział: Prawo Miejscowe » Ochrona Środowiska » Gminny Program Gospodarki Odpadami » Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekt Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Przystajń na lata 2015-2032
Wykonanie: Agnieszka Janik
7522. Data: 2015-11-06 09:57
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 109/2015 z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 2
Wykonanie: Agnieszka Janik
7523. Data: 2015-11-06 09:57
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 109/2015 z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
7524. Data: 2015-11-06 09:56
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 109/2015 z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
7525. Data: 2015-11-06 09:56
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 108/2015 z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano załącznik nr 2
Wykonanie: Agnieszka Janik
7526. Data: 2015-11-06 09:55
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 108/2015 z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano zał nr 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
7527. Data: 2015-11-06 09:55
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 108/2015 z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
7528. Data: 2015-11-06 09:53
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 109/2015 z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: poprawiono opis publikacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
7529. Data: 2015-11-06 09:40
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 109/2015 z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
7530. Data: 2015-11-06 09:36
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 108/2015 z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik