główna zawartość
artykuł nr 1

Statut Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Przystajni - tekst jednolity. Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Woj.Śląskiego Nr 153 poz. 2511 z 13.08.2010 r.

Załączniki:
treść statutuMB