główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

991. Data: 2019-09-20 19:45
Dział: Inne (w tym Projekty UE) » Wybory i referenda » Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Postanowienie Komisarza Wyborczego w Częstochowie II z dnia 20 września 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
Wykonanie: Paweł Antczak
992. Data: 2019-09-18 09:16
Dział: Prawo Miejscowe » Zagospodarowanie przestrzenne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY PRZYSTAJŃ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
993. Data: 2019-09-18 09:15
Dział: Prawo Miejscowe » Zagospodarowanie przestrzenne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY PRZYSTAJŃ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
994. Data: 2019-09-18 09:14
Dział: Prawo Miejscowe » Zagospodarowanie przestrzenne
Opis zmian: dodanie artykułu: OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY PRZYSTAJŃ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
995. Data: 2019-09-16 18:29
Dział: Organy Gminy » Rada Gminy » Sesje Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: przeniesienie artykułu: Projekty na sesję Rady Gminy w dniu 23.09.2019 r.
Wykonanie: Paweł Antczak
996. Data: 2019-09-16 18:15
Dział: Organy Gminy » Rada Gminy » Sesje Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekty na sesję Rady Gminy w dniu 23.09.2019 r.
Wykonanie: Paweł Antczak
997. Data: 2019-09-16 18:13
Dział: Organy Gminy » Rada Gminy » Sesje Rady Gminy » Postanowienia o zwołaniu sesji - VIII kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienie nr 11.2019 z dnia 16.09.2019 r. w sprawie zwołania XI sesji Rady Gminy Przystajń na dzień 23.09.2019 r.
Wykonanie: Paweł Antczak
998. Data: 2019-09-16 18:11
Dział: Organy Gminy » Rada Gminy » Sesje Rady Gminy » Postanowienia o zwołaniu sesji - VIII kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienie nr 11.2019 z dnia 16.09.2019 r. w sprawie zwołania XI sesji Rady Gminy Przystajń na dzień 23.09.2019 r.
Wykonanie: Paweł Antczak
999. Data: 2019-09-16 18:10
Dział: Organy Gminy » Rada Gminy » Sesje Rady Gminy » Postanowienia o zwołaniu sesji - VIII kadencja
Opis zmian: dodanie artykułu: Postanowienie nr 11.2019 z dnia 16.09.2019 r. w sprawie zwołania XI sesji Rady Gminy Przystajń na dzień 23.09.2019 r.
Wykonanie: Paweł Antczak
1000. Data: 2019-09-16 18:02
Dział: Inne (w tym Projekty UE) » Wybory i referenda » Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji
Wykonanie: Paweł Antczak
1001. Data: 2019-09-16 17:58
Dział: Inne (w tym Projekty UE) » Wybory i referenda » Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji
Wykonanie: Paweł Antczak
1002. Data: 2019-09-16 17:53
Dział: Inne (w tym Projekty UE) » Wybory i referenda » Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji
Wykonanie: Paweł Antczak
1003. Data: 2019-09-16 14:12
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na realizację zadania: Zakup i dostawa wyposażenia pomieszczeń dydaktycznych w projekcie edukacyjnym "Przez doświadczenie do wiedzy w Szkole Podstawowej w Przystajni”
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
1004. Data: 2019-09-13 12:34
Dział: Inne (w tym Projekty UE) » Wybory i referenda » Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść informacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
1005. Data: 2019-09-13 12:33
Dział: Inne (w tym Projekty UE) » Wybory i referenda » Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów
Wykonanie: Agnieszka Janik
1006. Data: 2019-09-12 09:10
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń - VIII kadencja » Posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienie - posiedzenie 20 września 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść postanowienia
Wykonanie: Agnieszka Janik
1007. Data: 2019-09-12 09:09
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń - VIII kadencja » Posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia
Opis zmian: dodanie artykułu: Postanowienie - posiedzenie 20 września 2019 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
1008. Data: 2019-09-11 10:16
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na realizację zadania: Przebudowa drogi dojazdowej do pól nr 678 003 S relacji Mrówczak - Kuźnica Stara
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
1009. Data: 2019-09-09 15:08
Dział: Inne (w tym Projekty UE) » Wybory i referenda » Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Przystajń o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika .
Dodatkowy opis redaktora: dodano teść obwieszczenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
1010. Data: 2019-09-09 15:07
Dział: Inne (w tym Projekty UE) » Wybory i referenda » Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Przystajń o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika
Wykonanie: Agnieszka Janik
1011. Data: 2019-09-09 08:35
Dział: Urząd Gminy » Obwieszczenia i ogłoszenia innych urzędów i instytucji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.420.54.2019.EJ.9 z 06 września 2019 r. w zawiadomienie dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak WOOŚ.420.54.2019.EJ.8 dla przedsięwzięcia "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami do budynków (przykanalikami) oraz przepompowniami ścieków w miejscowościach Kostrzyna, woj. śląskie realizowanego przez gminę Przystajń".
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść obwieszczenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
1012. Data: 2019-09-09 08:35
Dział: Urząd Gminy » Obwieszczenia i ogłoszenia innych urzędów i instytucji
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.420.54.2019.EJ.9 z 06 września 2019 r. w zawiadomienie dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak WOOŚ.420.54.2019.EJ.8 dla przedsięwzięcia "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami do budynków (przykanalikami) oraz przepompowniami ścieków w miejscowościach Kostrzyna, woj. śląskie realizowanego przez gminę Przystajń"
Wykonanie: Agnieszka Janik
1013. Data: 2019-09-06 14:50
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 84/2019 z dnia 2 września 2019 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
1014. Data: 2019-09-06 14:48
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 84/2019 z dnia 2 września 2019 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Wykonanie: Agnieszka Janik
1015. Data: 2019-09-06 14:31
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 83/2019 z dnia 2 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2019 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
1016. Data: 2019-09-06 14:30
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 83/2019 z dnia 2 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2019 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
1017. Data: 2019-09-06 07:58
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na realizację zadania: Wymiana nawierzchni syntetycznej na boisku rekreacyjnym
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
1018. Data: 2019-09-04 12:24
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe Przebudowa budynku OSP w Przystajni celem dostosowania na potrzeby nowego pojazdu pożarniczego
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
1019. Data: 2019-09-04 12:23
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe Przebudowa budynku OSP w Przystajni celem dostosowania na potrzeby nowego pojazdu pożarniczego
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
1020. Data: 2019-09-04 12:22
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe Przebudowa budynku OSP w Przystajni celem dostosowania na potrzeby nowego pojazdu pożarniczego
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk