główna zawartość
artykuł nr 1

Opina RIO o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2010 r.

Załączniki:
Opinia RIO 202 KB
artykuł nr 2

Uchwała Nr VIII/52/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu gminy za 2010 rok.

Załączniki:
uchwała nr VIII/52/11 193 KB
artykuł nr 3

Uchwała Nr VIII/51/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2010 rok.

Załączniki:
uchwała nr VIII/51/11 178 KB
artykuł nr 4

Uchwała Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przystajń w sprawie wniosku Wójta Gminy Przystajń o udzielenie absolutorium z wykonania budżetu gminy za 2010 rok

Załączniki:
Uchwała MB
artykuł nr 5

Opinia RIO w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przystajń

Załączniki:
uchwała RIO 282 KB