główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

8671. Data: 2015-03-20 12:24
Dział: Inne » sprzedaż nieruchomości przez Agencję Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (obręb Górki)
Wykonanie: Agnieszka Janik
8672. Data: 2015-03-20 12:23
Dział: Inne » sprzedaż nieruchomości przez Agencję Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (obręb Stany).
Dodatkowy opis redaktora: wymieniono błędny załącznik
Wykonanie: Agnieszka Janik
8673. Data: 2015-03-20 12:22
Dział: Inne » sprzedaż nieruchomości przez Agencję Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (obręb Stany).
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść wykazu
Wykonanie: Agnieszka Janik
8674. Data: 2015-03-20 12:21
Dział: Inne » sprzedaż nieruchomości przez Agencję Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (obręb Stany)
Wykonanie: Agnieszka Janik
8675. Data: 2015-03-18 09:26
Dział: Urząd Gminy » Organizacja urzędu » Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiana - Zarządzenie nr 103/2014 z dnia 23 października 2014 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Przystajń .
Dodatkowy opis redaktora: poprawiono opis publikacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
8676. Data: 2015-03-18 09:25
Dział: Urząd Gminy » Organizacja urzędu » Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiana - Zarządzenie nr 103/2014 z dnia 23 października 2014 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Przystajń .
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia zmieniającego regulamin organizacyjny UG P-jń
Wykonanie: Agnieszka Janik
8677. Data: 2015-03-18 09:24
Dział: Urząd Gminy » Organizacja urzędu » Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy
Opis zmian: dodanie artykułu: Zmiana - Zarządzenie nr 103/2014 z dnia 23 października 2014 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
8678. Data: 2015-03-17 14:07
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń - VII kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienia o zwołaniu posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść postanowienia - posiedzenie 23.03.2015
Wykonanie: Agnieszka Janik
8679. Data: 2015-03-17 09:58
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano część graficzną projektu studium
Wykonanie: Agnieszka Janik
8680. Data: 2015-03-16 16:15
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano część opisową projektu studium
Wykonanie: Agnieszka Janik
8681. Data: 2015-03-16 16:14
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano prognozę oddziaływania na środowisko
Wykonanie: Agnieszka Janik
8682. Data: 2015-03-16 14:04
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 15/2015 z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
8683. Data: 2015-03-16 14:02
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 15/2015 z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
8684. Data: 2015-03-16 14:01
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 14/2015 z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2015 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
8685. Data: 2015-03-16 13:59
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 14/2015 z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2015 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
8686. Data: 2015-03-16 13:58
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 13/2015 z dnia 6 marca 2015 r. w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli i ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2015 r..
Dodatkowy opis redaktora: poprawiono opis publikacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
8687. Data: 2015-03-16 13:58
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 13/2015 w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli i ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2015 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
8688. Data: 2015-03-16 13:57
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 13/2015 w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli i ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2015 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
8689. Data: 2015-03-09 16:29
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 12/2015 z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 10/2013 Wójta Gminy Przystajń z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia wzorów dokumentacji w zakresie wzajemnych wyłączeń należności i zobowiązań, przychodów i kosztów oraz funduszu.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
8690. Data: 2015-03-09 16:28
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 12/2015 z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 10/2013 Wójta Gminy Przystajń z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia wzorów dokumentacji w zakresie wzajemnych wyłączeń należności i zobowiązań, przychodów i kosztów oraz funduszu
Wykonanie: Agnieszka Janik
8691. Data: 2015-03-09 16:24
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 11/2015 z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
8692. Data: 2015-03-09 16:23
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 11/2015 z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
8693. Data: 2015-03-09 16:22
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 10/2015 z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
8694. Data: 2015-03-09 16:21
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 10/2015 z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
8695. Data: 2015-03-09 13:06
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2015 r. » Realizacja budżetu gminy 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 4.870.731,26 zł przedstawionego w uchwale budżetowej na 2015 rok Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały RIO
Wykonanie: Agnieszka Janik
8696. Data: 2015-03-09 13:06
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2015 r. » Realizacja budżetu gminy 2015 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 4.870.731,26 zł przedstawionego w uchwale budżetowej na 2015 rok Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
8697. Data: 2015-03-09 12:55
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2015 r. » Realizacja budżetu gminy 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała RIO w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Przystajń, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały RIO
Wykonanie: Agnieszka Janik
8698. Data: 2015-03-09 12:54
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2015 r. » Realizacja budżetu gminy 2015 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała RIO w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Przystajń, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań
Wykonanie: Agnieszka Janik
8699. Data: 2015-03-06 13:20
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: aktualizowano treść obwieszczenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
8700. Data: 2015-03-06 13:19
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego .
Dodatkowy opis redaktora: aktualizowano obwieszczenie
Wykonanie: Agnieszka Janik