główna zawartość
artykuł nr 21

Uchwała Nr X.91.2015 z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Uchwała unieważniona rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Śląskiego nr NR IFIII.4131.1.78.2015 z dnia 29.10.2015 r.

Załączniki:
Uchwała Nr X.91.2015 MB
artykuł nr 22

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Przystajń - zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Przystajń Nr XL/40/06 z dnia 25 września 2006 roku, ogłoszony został w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 152 poz. 4857 z dnia 22 grudnia 2006 roku

Załączniki:
tekst planu 463 KB