główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

211. Data: 2020-03-05 11:35
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XVI.117.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie odpłatnego przyjmowania przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych odpadów z działalności rolniczej niestanowiących odpadów komunalnych
Wykonanie: Agnieszka Janik
212. Data: 2020-03-05 11:34
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XVI.121.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2020 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
213. Data: 2020-03-05 11:34
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XVI.122.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr III.13.2014 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie diet dla radnych Rady Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
214. Data: 2020-03-05 11:34
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XV.122.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr III.13.2014 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie diet dla radnych Rady Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
215. Data: 2020-03-05 11:34
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na realizację zadania: Zakup i dostawa wyposażenia pomieszczeń dydaktycznych w projekcie edukacyjnym ?Kreatorzy przyszłości”
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
216. Data: 2020-03-05 11:33
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XV.122.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr III.13.2014 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie diet dla radnych Rady Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
217. Data: 2020-03-05 11:33
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Przetarg nieograniczony na realizację zadania: Zakup i dostawa wyposażenia pomieszczeń dydaktycznych w projekcie edukacyjnym ?Kreatorzy przyszłości”
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
218. Data: 2020-03-05 11:32
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XV.121.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2020 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
219. Data: 2020-03-05 11:31
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XV.121.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2020 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
220. Data: 2020-03-05 11:31
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XV.120.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia zasad na jakich sołtysowi będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowych.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
221. Data: 2020-03-05 11:30
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XV.120.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia zasad na jakich sołtysowi będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowych
Wykonanie: Agnieszka Janik
222. Data: 2020-03-05 11:29
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XV.119.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu przez Gminę Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
223. Data: 2020-03-05 11:27
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XV.119.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu przez Gminę Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
224. Data: 2020-03-05 11:24
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XV.118.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
225. Data: 2020-03-05 11:24
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XV.118.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku
Wykonanie: Agnieszka Janik
226. Data: 2020-03-05 11:22
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XV.117.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie odpłatnego przyjmowania przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych odpadów z działalności rolniczej niestanowiących odpadów komunalnych.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
227. Data: 2020-03-05 11:22
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XV.117.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie odpłatnego przyjmowania przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych odpadów z działalności rolniczej niestanowiących odpadów komunalnych
Wykonanie: Agnieszka Janik
228. Data: 2020-03-04 11:02
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na realizację zadania: Zakup i dostawa wyposażenia pomieszczeń dydaktycznych w projekcie edukacyjnym "Kreatorzy przyszłości"
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
229. Data: 2020-03-04 10:37
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na realizację zadania: Zakup i dostawa wyposażenia pomieszczeń dydaktycznych w projekcie edukacyjnym "Kreatorzy przyszłości"
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
230. Data: 2020-03-03 14:03
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na realizację zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 678 042 S w miejscowości Dąbrowa
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
231. Data: 2020-03-03 09:29
Dział: Prawo Miejscowe » Zagospodarowanie przestrzenne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w gminie Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść obwieszczenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
232. Data: 2020-03-03 09:28
Dział: Prawo Miejscowe » Zagospodarowanie przestrzenne
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w gminie Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
233. Data: 2020-03-03 08:37
Dział: Organy Gminy » Rada Gminy » Protokoły z sesji VIII kadencja - lata 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół nr XV.2019 z XV sesji VIII kadencji Rady Gminy Przystajń w dniu 27 stycznia 2020 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść protokołu
Wykonanie: Agnieszka Janik
234. Data: 2020-03-02 09:07
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XV.111.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/35/09 Rady Gminy Przystajń z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
Dodatkowy opis redaktora: dodano informację o nieważności uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
235. Data: 2020-03-02 09:06
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XV.109.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII.175.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Przystajń i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Dodatkowy opis redaktora: dodano informację o nieważności uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
236. Data: 2020-03-02 09:05
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XV.110.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przystajń w roku 2020.
Dodatkowy opis redaktora: dodano informację o nieważności uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
237. Data: 2020-03-02 09:04
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XV.108.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII.174.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano informację o nieważności uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
238. Data: 2020-02-27 11:12
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń - VIII kadencja » Posiedzenia Komisji skarg, wniosków i petycji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienie - posiedzenie 09.03.2020 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść postanowienia
Wykonanie: Agnieszka Janik
239. Data: 2020-02-27 11:11
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń - VIII kadencja » Posiedzenia Komisji skarg, wniosków i petycji
Opis zmian: dodanie artykułu: Postanowienie - posiedzenie 09.03.2020 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
240. Data: 2020-02-27 10:49
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2020 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 24/2020 z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Przystajń zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik