główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

2431. Data: 2018-11-22 13:10
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 115/2018 z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Przystajń i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach projektu uchwały budżetowej gminy na 2019 rok wraz z załącznikami i uzasadnieniem.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 2
Wykonanie: Agnieszka Janik
2432. Data: 2018-11-22 13:06
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 115/2018 z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Przystajń i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach projektu uchwały budżetowej gminy na 2019 rok wraz z załącznikami i uzasadnieniem.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 3
Wykonanie: Agnieszka Janik
2433. Data: 2018-11-22 12:58
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 115/2018 z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Przystajń i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach projektu uchwały budżetowej gminy na 2019 rok wraz z załącznikami i uzasadnieniem.
Dodatkowy opis redaktora: dodano uzasadnienie do projektu
Wykonanie: Agnieszka Janik
2434. Data: 2018-11-22 12:55
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 115/2018 z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Przystajń i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach projektu uchwały budżetowej gminy na 2019 rok wraz z załącznikami i uzasadnieniem.
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
2435. Data: 2018-11-22 12:53
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 115/2018 z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Przystajń i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach projektu uchwały budżetowej gminy na 2019 rok wraz z załącznikami i uzasadnieniem.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
2436. Data: 2018-11-22 12:27
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 116/2018 z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Przystajń i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2019-2028.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
2437. Data: 2018-11-22 12:18
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 118 z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 5
Wykonanie: Agnieszka Janik
2438. Data: 2018-11-22 12:17
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 118 z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 4
Wykonanie: Agnieszka Janik
2439. Data: 2018-11-22 12:17
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 118 z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 3
Wykonanie: Agnieszka Janik
2440. Data: 2018-11-22 12:15
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 118 z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 2
Wykonanie: Agnieszka Janik
2441. Data: 2018-11-22 12:15
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 118 z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
2442. Data: 2018-11-22 12:14
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 118 z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
2443. Data: 2018-11-22 12:13
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 118 z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
2444. Data: 2018-11-22 12:12
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 117/2018 z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
2445. Data: 2018-11-22 12:11
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 117/2018 z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2018 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
2446. Data: 2018-11-22 12:10
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 116/2018 z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Przystajń i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2019-2028
Wykonanie: Agnieszka Janik
2447. Data: 2018-11-22 12:08
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 115/2018 z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Przystajń i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach projektu uchwały budżetowej gminy na 2019 rok wraz z załącznikami i uzasadnieniem
Wykonanie: Agnieszka Janik
2448. Data: 2018-11-22 12:04
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 114/2018
Wykonanie: Agnieszka Janik
2449. Data: 2018-11-21 13:35
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018 - VIII kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr I.2.2018 z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: poprawiono opis publikacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
2450. Data: 2018-11-21 13:34
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018 - VIII kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr I.1.2018 z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: poprawiono opis publikacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
2451. Data: 2018-11-21 13:33
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018 - VIII kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr I.2.2018 z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
2452. Data: 2018-11-21 13:33
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018 - VIII kadencja
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr I.2.2018 z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
2453. Data: 2018-11-21 13:31
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018 - VIII kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr I.1.2018 z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano uchwałę
Wykonanie: Agnieszka Janik
2454. Data: 2018-11-21 13:30
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018 - VIII kadencja
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr I.1.2018 z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
2455. Data: 2018-11-21 11:27
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » VII kadencja - lata 2014-2018 » rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół Nr XLIV.2018 z XLIV sesji VII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 05.11.2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano sprawozdanie wójta
Wykonanie: Agnieszka Janik
2456. Data: 2018-11-21 11:26
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » VII kadencja - lata 2014-2018 » rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół Nr XLIV.2018 z XLIV sesji VII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 05.11.2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść protokołu
Wykonanie: Agnieszka Janik
2457. Data: 2018-11-21 11:25
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » VII kadencja - lata 2014-2018 » rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Protokół Nr XLIV.2018 z XLIV sesji VII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 05.11.2018 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
2458. Data: 2018-11-20 13:04
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: usunięcie artykułu: Projekty uchwał na sesję w dniu 5 listopada 2018 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
2459. Data: 2018-11-20 13:03
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Dyżury radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy .
Dodatkowy opis redaktora: aktualizowano publikację
Wykonanie: Agnieszka Janik
2460. Data: 2018-11-20 13:01
Dział: Organy Gminy » Rada Gminy » Skład Rady Gminy kadencja 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Skład Rady Gminy.
Dodatkowy opis redaktora: dodano skład rady gminy
Wykonanie: Agnieszka Janik