główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1291. Data: 2019-06-17 09:54
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr VIII.67.2019 z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr VII.55.2015 Rady Gminy Przystajń z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie określenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
Wykonanie: Agnieszka Janik
1292. Data: 2019-06-17 09:53
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr VIII.66.2019 z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie stawki opłaty za pojemnik na odpady o określonej pojemności.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
1293. Data: 2019-06-17 09:52
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr VIII.66.2019 z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie stawki opłaty za pojemnik na odpady o określonej pojemności
Wykonanie: Agnieszka Janik
1294. Data: 2019-06-17 09:49
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr VII.54.2019 z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV.35.2015 Rady Gminy Przystajń z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Przystajń w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposób ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi (t.j. Dz. U. Woj. Śl. z 2015 r., poz. 1088)..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
1295. Data: 2019-06-17 09:48
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr VII.54.2019 z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV.35.2015 Rady Gminy Przystajń z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Przystajń w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposób ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi (t.j. Dz. U. Woj. Śl. z 2015 r., poz. 1088).
Wykonanie: Agnieszka Janik
1296. Data: 2019-06-17 09:48
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr VII.53.2019 z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
1297. Data: 2019-06-17 09:47
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr VII.53.2019 z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
Wykonanie: Agnieszka Janik
1298. Data: 2019-06-17 09:46
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr VII.52.2019 z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr VII.52.2019 Rady Gminy Przystajń z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie określenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (t.j. Dz. U. Woj. Śl. z 2015 r., poz. 3206)..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
1299. Data: 2019-06-17 09:45
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr VII.52.2019 z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr VII.52.2019 Rady Gminy Przystajń z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie określenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (t.j. Dz. U. Woj. Śl. z 2015 r., poz. 3206).
Wykonanie: Agnieszka Janik
1300. Data: 2019-06-17 09:45
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr VII.51.2019 z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV.176.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (t.j. Dz. U. Woj. Śl. 2013 r., poz. 2663)..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
1301. Data: 2019-06-17 09:43
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr VII.51.2019 z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV.176.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (t.j. Dz. U. Woj. Śl. 2013 r., poz. 2663).
Wykonanie: Agnieszka Janik
1302. Data: 2019-06-14 14:16
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na realizację zadania: Dowóz uczniów do Szkół i Przedszkoli na terenie Gminy Przystajń w roku szkolnym 2019/2020
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
1303. Data: 2019-06-14 14:02
Dział: Organy Gminy » Rada Gminy » Protokoły z sesji VIII kadencja - lata 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół nr VIII.2019 z VIII sesji VIII kadencji Rady Gminy Przystajń w dniu 10 czerwca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano Raport o stanie gminy
Wykonanie: Agnieszka Janik
1304. Data: 2019-06-14 14:01
Dział: Organy Gminy » Rada Gminy » Protokoły z sesji VIII kadencja - lata 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół nr VIII.2019 z VIII sesji VIII kadencji Rady Gminy Przystajń w dniu 10 czerwca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano sprawozdanie wójta
Wykonanie: Agnieszka Janik
1305. Data: 2019-06-14 12:45
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na realizację zadania: Dowóz uczniów do Szkół i Przedszkoli na terenie Gminy Przystajń w roku szkolnym 2019/2020
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
1306. Data: 2019-06-14 11:24
Dział: Organy Gminy » Rada Gminy » Protokoły z sesji VIII kadencja - lata 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół nr VIII.2019 z VIII sesji VIII kadencji Rady Gminy Przystajń w dniu 10 czerwca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano wyciąg z protokołu
Wykonanie: Agnieszka Janik
1307. Data: 2019-06-14 11:23
Dział: Organy Gminy » Rada Gminy » Protokoły z sesji VIII kadencja - lata 2018-2023
Opis zmian: dodanie artykułu: Protokół nr VIII.2019 z VIII sesji VIII kadencji Rady Gminy Przystajń w dniu 10 czerwca 2019 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
1308. Data: 2019-06-14 11:21
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr VIII.70.2019 z dnia 10 czerwca 2019 w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
1309. Data: 2019-06-14 11:21
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr VIII.70.2019 z dnia 10 czerwca 2019 w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
Wykonanie: Agnieszka Janik
1310. Data: 2019-06-14 11:19
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr VIII.69.2019 z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2019-2028
Wykonanie: Agnieszka Janik
1311. Data: 2019-06-14 11:16
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr VIII.68.2019 z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2019 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
1312. Data: 2019-06-14 11:15
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr VIII.68.2019 z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2019 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
1313. Data: 2019-06-14 11:13
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr VIII.67.2019 z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr VII.55.2015 Rady Gminy Przystajń z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie określenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
1314. Data: 2019-06-14 11:07
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr VIII.67.2019 z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr VII.55.2015 Rady Gminy Przystajń z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie określenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
Wykonanie: Agnieszka Janik
1315. Data: 2019-06-14 11:05
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr VIII.66.2019 z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie stawki opłaty za pojemnik na odpady o określonej pojemności.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
1316. Data: 2019-06-14 11:04
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr VIII.66.2019 z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie stawki opłaty za pojemnik na odpady o określonej pojemności
Wykonanie: Agnieszka Janik
1317. Data: 2019-06-14 11:00
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr VIII.65.2019 z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek w tygodniowym obowiązkowym wymiarze zajęć dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkoli, nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w tych placówkach oraz nauczycielom, którzy obowiązki pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze w Gminie Przystajń..
Dodatkowy opis redaktora: poprawiono tytuł uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
1318. Data: 2019-06-14 11:00
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr VIII.62.2019 z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek w tygodniowym obowiązkowym wymiarze zajęć dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkoli, nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w tych placówkach oraz nauczycielom, którzy obowiązki pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze w Gminie Przystajń..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
1319. Data: 2019-06-14 10:59
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr VIII.62.2019 z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek w tygodniowym obowiązkowym wymiarze zajęć dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkoli, nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w tych placówkach oraz nauczycielom, którzy obowiązki pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze w Gminie Przystajń.
Wykonanie: Agnieszka Janik
1320. Data: 2019-06-14 10:56
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr VIII.64.2019 z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Przystajni stanowiącego załącznik do uchwały nr XXXIII/12/98 Rady Gminy Przystajń z dnia 16 kwietnia 1998 r. w sprawie przekształcenia Gminnego Ośrodka Kultury w Przystajni w Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Przystajni..
Dodatkowy opis redaktora: poprawiono tytuł uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik