główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

13621. Data: 2011-07-05 12:52
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr VIII/46/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie Statutu Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
13622. Data: 2011-07-05 12:47
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr VIII/46/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie Statutu Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
13623. Data: 2011-07-05 12:33
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr VIII/46/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie Statutu Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
13624. Data: 2011-07-05 12:25
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr VIII/46/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie Statutu Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
13625. Data: 2011-07-05 12:17
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr VIII/46/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie Statutu Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
13626. Data: 2011-07-05 12:10
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr VIII/47/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie: uchylenia uchwały nr V/34/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki preferencyjnej na budowę kanalizacji sanitarnej w Przystajni ul. Kolejowa i Kuźnicy Starej - etap V.
Wykonanie: Agnieszka Janik
13627. Data: 2011-07-05 12:09
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr VIII/52/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu gminy za 2010 rok.
Wykonanie: Agnieszka Janik
13628. Data: 2011-07-05 12:08
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr VIII/52/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu gminy za 2010 rok.
Wykonanie: Agnieszka Janik
13629. Data: 2011-07-05 12:08
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr VIII/52/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu gminy za 2010 rok.
Wykonanie: Agnieszka Janik
13630. Data: 2011-07-05 12:07
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr VIII/51/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2010 rok.
Wykonanie: Agnieszka Janik
13631. Data: 2011-07-05 12:06
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr VIII/51/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2010 rok.
Wykonanie: Agnieszka Janik
13632. Data: 2011-07-05 11:50
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr VIII/50/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2011-2020
Wykonanie: Agnieszka Janik
13633. Data: 2011-07-05 11:49
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr VIII/50/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2011-2020
Wykonanie: Agnieszka Janik
13634. Data: 2011-07-05 11:47
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr VIII/50/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
Wykonanie: Agnieszka Janik
13635. Data: 2011-07-05 11:43
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr VIII/49/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
Wykonanie: Agnieszka Janik
13636. Data: 2011-07-05 11:43
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr VIII/49/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
Wykonanie: Agnieszka Janik
13637. Data: 2011-07-05 11:42
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr VIII/49/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
Wykonanie: Agnieszka Janik
13638. Data: 2011-07-05 11:34
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr VIII/49/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
Wykonanie: Agnieszka Janik
13639. Data: 2011-07-05 11:25
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 14 tys.euro » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe - dostawa kruszywa drogowego
Wykonanie: Agnieszka Janik
13640. Data: 2011-07-05 11:24
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 14 tys.euro » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe - dostawa kruszywa drogowego
Wykonanie: Agnieszka Janik
13641. Data: 2011-07-05 11:24
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 14 tys.euro » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe - dostawa kruszywa drogowego
Wykonanie: Agnieszka Janik
13642. Data: 2011-07-05 11:21
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 14 tys.euro » rok 2011
Opis zmian: dodanie artykułu: Zapytanie ofertowe - dostawa kruszywa drogowego
Wykonanie: Agnieszka Janik
13643. Data: 2011-07-05 11:19
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr VIII/48/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki preferencyjnej na budowę kanalizacji sanitarnej w Przystajni ul. Kolejowa i Kuźnicy Starej - etap V.
Wykonanie: Agnieszka Janik
13644. Data: 2011-07-05 11:18
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr VIII/48/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki preferencyjnej na budowę kanalizacji sanitarnej w Przystajni ul. Kolejowa i Kuźnicy Starej ? etap V.
Wykonanie: Agnieszka Janik
13645. Data: 2011-07-05 11:16
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr VIII/47/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie: uchylenia uchwały nr V/34/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki preferencyjnej na budowę kanalizacji sanitarnej w Przystajni ul. Kolejowa i Kuźnicy Starej ? etap V.
Wykonanie: Agnieszka Janik
13646. Data: 2011-07-05 11:15
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr VIII/47/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie: uchylenia uchwały nr V/34/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki preferencyjnej na budowę kanalizacji sanitarnej w Przystajni ul. Kolejowa i Kuźnicy Starej ? etap V.
Wykonanie: Agnieszka Janik
13647. Data: 2011-07-05 11:01
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr VIII/46/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie Statutu Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
13648. Data: 2011-07-05 11:00
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr VIII/45/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/11/09 Rady Gminy Przystajń z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie: ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagrodzenia za pracę oraz zasady przyznawania dodatków do wynagrodzenia, nagród i dodatków socjalnych nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Przystajń.
Wykonanie: Agnieszka Janik
13649. Data: 2011-07-05 10:59
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr VIII/45/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/11/09 Rady Gminy Przystajń z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie: ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagrodzenia za pracę oraz zasady przyznawania dodatków do wynagrodzenia, nagród i dodatków socjalnych nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Przystajń.
Wykonanie: Agnieszka Janik
13650. Data: 2011-06-30 19:01
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PROTOKÓŁ Nr VII/11 z VII sesji VI kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 30 maja 2011 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik