główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

11821. Data: 2012-11-21 10:28
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2012 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nr 64/2012 z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie: polityki bezpieczeństwa danych osobowych i instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść zarządzenuia
Wykonanie: Agnieszka Janik
11822. Data: 2012-11-21 10:27
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2012 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Nr 64/2012 z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie: polityki bezpieczeństwa danych osobowych i instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych
Wykonanie: Agnieszka Janik
11823. Data: 2012-11-19 15:45
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienia o zwołaniu wspólnych posiedzeń komisji stałych Rady Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść postanowienia
Wykonanie: Agnieszka Janik
11824. Data: 2012-11-19 11:49
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Kontrole przeprowadzone przez Komisję Rewizyjną
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wystąpienie pokontrolne dot. działalności Gminnego Zespołu Oświaty Samorządowej w Przystajni.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść protokołu
Wykonanie: Agnieszka Janik
11825. Data: 2012-11-19 11:47
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Kontrole przeprowadzone przez Komisję Rewizyjną
Opis zmian: dodanie artykułu: Wystąpienie pokontrolne dot. działalności Gminnego Zespołu Oświaty Samorządowej w Przystajni
Wykonanie: Agnieszka Janik
11826. Data: 2012-11-16 09:25
Dział: Prawo Miejscowe » Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości gminnych » Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Przystajń (dz. nr 99/1 Mrówczak)
Wykonanie: Paweł Antczak
11827. Data: 2012-11-16 09:23
Dział: Prawo Miejscowe » Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości gminnych » Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Opis zmian: dodanie artykułu: ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Przystajń (dz. nr 99/1 Mrówczak)
Wykonanie: Paweł Antczak
11828. Data: 2012-11-14 10:32
Dział: Prawo Miejscowe » Ochrona Środowiska » Decyzje środowiskowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "wykonania otworu studziennego ujmującego wody podziemne z utworów Jury Dolnej oraz wykonanie urządzenia wodnego - studni głębinowej na ujęciu w Przystajni" Gmina Przystajń na działce o nr ewid. 545/4, będącą własnością Gminy Przystajń..
Dodatkowy opis redaktora: Wymieniono treść obwieszczenia z powodu błędu pisarskiego
Wykonanie: Agnieszka Janik
11829. Data: 2012-11-13 13:58
Dział: Prawo Miejscowe » Ochrona Środowiska » Decyzje środowiskowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "wykonania otworu studziennego ujmującego wody podziemne z utworów Jury Dolnej oraz wykonanie urządzenia wodnego - studni głębinowej na ujęciu w Przystajni" Gmina Przystajń na działce o nr ewid. 545/4, będącą własnością Gminy Przystajń..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść obwieszczenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
11830. Data: 2012-11-13 13:56
Dział: Prawo Miejscowe » Ochrona Środowiska » Decyzje środowiskowe
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na ?wykonania otworu studziennego ujmującego wody podziemne z utworów Jury Dolnej oraz wykonanie urządzenia wodnego ? studni głębinowej na ujęciu w Przystajni? Gmina Przystajń na działce o nr ewid. 545/4, będącą własnością Gminy Przystajń.
Wykonanie: Agnieszka Janik
11831. Data: 2012-11-12 15:47
Dział: Inne » sprzedaż nieruchomości przez Agencję Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Ługi-Radły.
Dodatkowy opis redaktora: Wymieniono załącznik z powodu słabej jakości skanu
Wykonanie: Agnieszka Janik
11832. Data: 2012-11-12 15:33
Dział: Inne » sprzedaż nieruchomości przez Agencję Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Ługi-Radły.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść ogłoszenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
11833. Data: 2012-11-12 15:32
Dział: Inne » sprzedaż nieruchomości przez Agencję Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Ługi-Radły
Wykonanie: Agnieszka Janik
11834. Data: 2012-11-12 09:35
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2012 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nr 63/2012 z dnia 7 listopada 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2012 r..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
11835. Data: 2012-11-12 09:34
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2012 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Nr 63/2012 z dnia 7 listopada 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2012 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
11836. Data: 2012-11-12 09:32
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2012 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nr 62/2012 z dnia 18 października 2012 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych na temat projektu Programu współpracy Gminy Przystajń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
11837. Data: 2012-11-12 09:31
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2012 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Nr 62/2012 z dnia 18 października 2012 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych na temat projektu Programu współpracy Gminy Przystajń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013.
Wykonanie: Agnieszka Janik
11838. Data: 2012-11-09 11:42
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 14 tys.euro » rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizacją zamówienia publicznego pn.: "Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Przystajń w sezonie 2012/2013"..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano załącznik nr 4
Wykonanie: Agnieszka Janik
11839. Data: 2012-11-09 11:40
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 14 tys.euro » rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizacją zamówienia publicznego pn.: "Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Przystajń w sezonie 2012/2013"..
Dodatkowy opis redaktora: Wymieniono załącznik w związku z błędem pisarskim
Wykonanie: Agnieszka Janik
11840. Data: 2012-11-08 15:17
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 14 tys.euro » rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizacją zamówienia publicznego pn.: "Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Przystajń w sezonie 2012/2013".
Wykonanie: Paweł Antczak
11841. Data: 2012-11-08 15:16
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 14 tys.euro » rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizacją zamówienia publicznego pn.: "Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Przystajń w sezonie 2012/2013".
Wykonanie: Paweł Antczak
11842. Data: 2012-11-08 15:16
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 14 tys.euro » rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizacją zamówienia publicznego pn.: "Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Przystajń w sezonie 2012/2013".
Wykonanie: Paweł Antczak
11843. Data: 2012-11-08 15:14
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 14 tys.euro » rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizacją zamówienia publicznego pn.: "Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Przystajń w sezonie 2012/2013".
Wykonanie: Paweł Antczak
11844. Data: 2012-11-08 12:48
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2012 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nr 61/2012 z dnia 31 października 2012 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2012-2021..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
11845. Data: 2012-11-08 12:47
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2012 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Nr 61/2012 z dnia 31 października 2012 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2012-2021.
Wykonanie: Agnieszka Janik
11846. Data: 2012-11-08 12:41
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2012 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nr 60/2012 z dnia 31 października 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Przystajń..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
11847. Data: 2012-11-08 12:41
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2012 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Nr 60/2012 z dnia 31 października 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Przystajń.
Wykonanie: Agnieszka Janik
11848. Data: 2012-11-08 08:46
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2012 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XX.152.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 5 listopada 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2012 rok. .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
11849. Data: 2012-11-08 08:45
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2012 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XX.152.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 5 listopada 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2012 rok.
Wykonanie: Agnieszka Janik
11850. Data: 2012-11-08 08:44
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XX.152.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 5 listopada 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2012 rok..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik