główna zawartość
artykuł nr 11

Kontrola zlecona przez Radę Gminy: Kontrola rowu melioracyjnego przy ulicy Powstańców Śląskich w Przystajni.

Załączniki:
Protokół kontroli 890 KB