główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

6661. Data: 2016-04-08 14:08
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Najnowsze ogłoszenia i informacje.
Dodatkowy opis redaktora: dodano linki do ogłoszeń
Wykonanie: Agnieszka Janik
6662. Data: 2016-04-08 14:01
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Najnowsze ogłoszenia i informacje.
Dodatkowy opis redaktora: dodano publikację z informacją o najnowszych ogłoszeniach
Wykonanie: Agnieszka Janik
6663. Data: 2016-04-08 13:53
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: dodanie artykułu: Najnowsze ogłoszenia i informacje
Wykonanie: Agnieszka Janik
6664. Data: 2016-04-08 13:52
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: usunięcie artykułu: Świadczenie wychowawcze "Rodzina 500+"
Wykonanie: Agnieszka Janik
6665. Data: 2016-04-08 13:49
Dział: Inne » Pomoc dla rodzin » Program 500+
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Świadczenie wychowawcze 500 +.
Dodatkowy opis redaktora: dodano wniosek wersję edytowalną
Wykonanie: Agnieszka Janik
6666. Data: 2016-04-08 13:48
Dział: Inne » Pomoc dla rodzin » Program 500+
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Świadczenie wychowawcze 500 +.
Dodatkowy opis redaktora: dodano Prezentacja dot. programu "Rodzina 500+"
Wykonanie: Agnieszka Janik
6667. Data: 2016-04-08 13:47
Dział: Inne » Pomoc dla rodzin » Program 500+
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Świadczenie wychowawcze 500 +.
Dodatkowy opis redaktora: dodano wniosek
Wykonanie: Agnieszka Janik
6668. Data: 2016-04-08 13:46
Dział: Inne » Pomoc dla rodzin » Program 500+
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Świadczenie wychowawcze 500 +.
Dodatkowy opis redaktora: dodano informator
Wykonanie: Agnieszka Janik
6669. Data: 2016-04-08 13:46
Dział: Inne » Pomoc dla rodzin » Program 500+
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Świadczenie wychowawcze 500 +.
Dodatkowy opis redaktora: dodano informację o programie
Wykonanie: Agnieszka Janik
6670. Data: 2016-04-08 13:45
Dział: Inne » Pomoc dla rodzin » Program 500+
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Świadczenie wychowawcze 500 +.
Dodatkowy opis redaktora: dodano ulotkę informacyjną
Wykonanie: Agnieszka Janik
6671. Data: 2016-04-08 13:40
Dział: Inne » Pomoc dla rodzin » Program 500+
Opis zmian: dodanie artykułu: Świadczenie wychowawcze 500 +
Wykonanie: Agnieszka Janik
6672. Data: 2016-04-08 13:36
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: usunięcie artykułu: Informacja o zmianie numerów kont bankowych
Wykonanie: Agnieszka Janik
6673. Data: 2016-04-08 13:34
Dział: Urząd Gminy » Organizacja urzędu » numer konta
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Numer konta Urzędu Gminy Przystajń - opłata skarbowa, opłata adiacencka, opłata planistyczna, opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
Dodatkowy opis redaktora: aktualizowano informację
Wykonanie: Agnieszka Janik
6674. Data: 2016-04-08 13:33
Dział: Urząd Gminy » Organizacja urzędu » numer konta
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o wprowadzeniu indywidualnych numerów kont.
Dodatkowy opis redaktora: dodano informację o indywidualnych numerach kont
Wykonanie: Agnieszka Janik
6675. Data: 2016-04-08 13:33
Dział: Urząd Gminy » Organizacja urzędu » numer konta
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o wprowadzeniu indywidualnych numerów kont
Wykonanie: Agnieszka Janik
6676. Data: 2016-04-08 13:30
Dział: Prawo Miejscowe » Ochrona Środowiska » Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o przystąpieniu Gminy Przystajń do realizacji "Programu Kompleksowego Rozwiązania Gospodarki Ściekowej w Południowej Części Gminy Przystajń".
Dodatkowy opis redaktora: dodano grafikę poglądową
Wykonanie: Agnieszka Janik
6677. Data: 2016-04-08 13:26
Dział: Prawo Miejscowe » Ochrona Środowiska » Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o przystąpieniu Gminy Przystajń do realizacji "Programu Kompleksowego Rozwiązania Gospodarki Ściekowej w Południowej Części Gminy Przystajń".
Dodatkowy opis redaktora: dodano oświadczenie o zgodzie wersja edytowalna
Wykonanie: Agnieszka Janik
6678. Data: 2016-04-08 13:25
Dział: Prawo Miejscowe » Ochrona Środowiska » Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o przystąpieniu Gminy Przystajń do realizacji "Programu Kompleksowego Rozwiązania Gospodarki Ściekowej w Południowej Części Gminy Przystajń".
Dodatkowy opis redaktora: dodano oświadczenie o zgodzie
Wykonanie: Agnieszka Janik
6679. Data: 2016-04-08 13:24
Dział: Prawo Miejscowe » Ochrona Środowiska » Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o przystąpieniu Gminy Przystajń do realizacji "Programu Kompleksowego Rozwiązania Gospodarki Ściekowej w Południowej Części Gminy Przystajń".
Dodatkowy opis redaktora: dodano deklarację wersja edytowalna
Wykonanie: Agnieszka Janik
6680. Data: 2016-04-08 13:24
Dział: Prawo Miejscowe » Ochrona Środowiska » Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o przystąpieniu Gminy Przystajń do realizacji "Programu Kompleksowego Rozwiązania Gospodarki Ściekowej w Południowej Części Gminy Przystajń".
Dodatkowy opis redaktora: dodano deklarację
Wykonanie: Agnieszka Janik
6681. Data: 2016-04-08 13:23
Dział: Prawo Miejscowe » Ochrona Środowiska » Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o przystąpieniu Gminy Przystajń do realizacji "Programu Kompleksowego Rozwiązania Gospodarki Ściekowej w Południowej Części Gminy Przystajń".
Dodatkowy opis redaktora: Dodano informację o przydomowych oczyszczalniach ścieków
Wykonanie: Agnieszka Janik
6682. Data: 2016-04-08 13:21
Dział: Prawo Miejscowe » Ochrona Środowiska » Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o przystąpieniu Gminy Przystajń do realizacji "Programu Kompleksowego Rozwiązania Gospodarki Ściekowej w Południowej Części Gminy Przystajń".
Dodatkowy opis redaktora: dodano informację dla mieszkańców
Wykonanie: Agnieszka Janik
6683. Data: 2016-04-08 13:20
Dział: Prawo Miejscowe » Ochrona Środowiska » Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o przystąpieniu Gminy Przystajń do realizacji "Programu Kompleksowego Rozwiązania Gospodarki Ściekowej w Południowej Części Gminy Przystajń".
Dodatkowy opis redaktora: Poprawiono opis publikacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
6684. Data: 2016-04-08 13:20
Dział: Prawo Miejscowe » Ochrona Środowiska » Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o przystąpieniu Gminy Przystajń do realizacji ?Programu Kompleksowego Rozwiązania Gospodarki Ściekowej w Południowej Części Gminy Przystajń?
Wykonanie: Agnieszka Janik
6685. Data: 2016-04-08 13:15
Dział: Prawo Miejscowe » Zagospodarowanie przestrzenne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego .
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść obwieszczenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
6686. Data: 2016-04-08 13:13
Dział: Prawo Miejscowe » Zagospodarowanie przestrzenne
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wykonanie: Agnieszka Janik
6687. Data: 2016-04-08 13:09
Dział: Prawo Miejscowe » Ochrona Środowiska » Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano aktualny rejestr
Wykonanie: Agnieszka Janik
6688. Data: 2016-04-08 09:42
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: usunięcie artykułu: Projekty na sesję w dniu 21 marca 2016 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
6689. Data: 2016-04-08 08:29
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na "Remont cząstkowy dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej i tłuczniowych (kamiennych)na terenie gminy Przystajń".
Dodatkowy opis redaktora: dodano oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - wersja edytowalna
Wykonanie: Agnieszka Janik
6690. Data: 2016-04-08 08:28
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na "Remont cząstkowy dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej i tłuczniowych (kamiennych)na terenie gminy Przystajń".
Dodatkowy opis redaktora: dodano formularz ofertowy - wersja edytowalna
Wykonanie: Agnieszka Janik