główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

2251. Data: 2018-12-20 11:38
Dział: Organy Gminy » Rada Gminy » Protokoły z sesji VIII kadencja - lata 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół nr II.2018 z II sesji VIII kadencji Rady Gminy Przystajń w dniu 3 grudnia 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano protokół
Wykonanie: Agnieszka Janik
2252. Data: 2018-12-20 11:34
Dział: Organy Gminy » Rada Gminy » Protokoły z sesji VIII kadencja - lata 2018-2023
Opis zmian: usunięcie artykułu: Protokół nr III.2018 z III sesji VIII kadencji Rady Gminy Przystajń w dniu 19 grudnia 2018 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
2253. Data: 2018-12-20 11:34
Dział: Organy Gminy » Rada Gminy » Protokoły z sesji VIII kadencja - lata 2018-2023
Opis zmian: dodanie artykułu: Protokół nr III.2018 z III sesji VIII kadencji Rady Gminy Przystajń w dniu 19 grudnia 2018 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
2254. Data: 2018-12-19 12:26
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 128/2018 z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Przystajni.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
2255. Data: 2018-12-19 12:25
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 130/2018 z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 3
Wykonanie: Agnieszka Janik
2256. Data: 2018-12-19 12:24
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 130/2018 z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 2
Wykonanie: Agnieszka Janik
2257. Data: 2018-12-19 12:23
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 128/2018 z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Przystajni.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 3
Wykonanie: Agnieszka Janik
2258. Data: 2018-12-19 12:22
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 128/2018 z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Przystajni.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 2
Wykonanie: Agnieszka Janik
2259. Data: 2018-12-19 12:22
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 130/2018 z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
2260. Data: 2018-12-19 12:12
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 131 z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie opracowania Planu przygotowań Podmiotów Leczniczych Gminy Przystajń na potrzeby obronne państwa oraz Planu organizacji i funkcjonowania Zastępczych Miejsc Szpitalnych na terenie Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
2261. Data: 2018-12-19 12:11
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 131 z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie opracowania Planu przygotowań Podmiotów Leczniczych Gminy Przystajń na potrzeby obronne państwa oraz Planu organizacji i funkcjonowania Zastępczych Miejsc Szpitalnych na terenie Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
2262. Data: 2018-12-19 12:05
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 130/2018 z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
2263. Data: 2018-12-19 12:05
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 130/2018 z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
2264. Data: 2018-12-19 12:03
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 122/2018 z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych stanowiących własność Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
2265. Data: 2018-12-19 12:00
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 129/2018 z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
2266. Data: 2018-12-19 11:59
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 129/2018 z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2018 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
2267. Data: 2018-12-19 11:47
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 125/2018 z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie powołania członków komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu nauczyciela mianowanego.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
2268. Data: 2018-12-18 10:21
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Komisja skarg, wniosków i petycji » Skład Komisji - kadencja 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji kadencja 2018-2023.
Dodatkowy opis redaktora: dodano skład komisji
Wykonanie: Agnieszka Janik
2269. Data: 2018-12-18 10:21
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Komisja skarg, wniosków i petycji » Skład Komisji - kadencja 2018-2023
Opis zmian: dodanie artykułu: Skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji kadencja 2018-2023
Wykonanie: Agnieszka Janik
2270. Data: 2018-12-18 10:19
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Komisja Rewizyjna » skład Komisji - kadencja 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Skład Komisji Rewizyjnej kadencja 2018-2023.
Dodatkowy opis redaktora: dodano skład komisji
Wykonanie: Agnieszka Janik
2271. Data: 2018-12-18 10:19
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Komisja Rewizyjna » skład Komisji - kadencja 2018-2023
Opis zmian: dodanie artykułu: Skład Komisji Rewizyjnej kadencja 2018-2023
Wykonanie: Agnieszka Janik
2272. Data: 2018-12-18 10:18
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Komisja Oświaty, Kultury i Zdrowia » skład Komisji - kadencja 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Skład Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia kadencja 2018-2023.
Dodatkowy opis redaktora: dodano skład komisji
Wykonanie: Agnieszka Janik
2273. Data: 2018-12-18 10:18
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Komisja Oświaty, Kultury i Zdrowia » skład Komisji - kadencja 2018-2023
Opis zmian: dodanie artykułu: Skład Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia kadencja 2018-2023
Wykonanie: Agnieszka Janik
2274. Data: 2018-12-18 10:17
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Komisja Budżetu, Rolnictwa i Infrastruktury » skład Komisji - kadencja 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Skład Komisji Budżetu, Rolnictwa i Infrastruktury kadencja 2018-2023 .
Dodatkowy opis redaktora: dodano skład komisji
Wykonanie: Agnieszka Janik
2275. Data: 2018-12-18 10:16
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Komisja Budżetu, Rolnictwa i Infrastruktury » skład Komisji - kadencja 2018-2023
Opis zmian: dodanie artykułu: Skład Komisji Budżetu, Rolnictwa i Infrastruktury kadencja 2018-2023
Wykonanie: Agnieszka Janik
2276. Data: 2018-12-18 09:05
Dział: Organy Gminy » Rada Gminy » Skład Rady Gminy Przystajń » Skład Rady Gminy kadencja 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Skład Rady Gminy.
Dodatkowy opis redaktora: aktualizowano skład rady gminy
Wykonanie: Agnieszka Janik
2277. Data: 2018-12-17 15:46
Dział: Organy Gminy » Rada Gminy » Transmisja z obrad Rady Gminy Przystajń
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Transmisja z sesji Rady Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: poprawiono opis publikacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
2278. Data: 2018-12-14 08:27
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Postanowienia o zwołaniu sesji - VIII kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienie nr 3.2018 z dnia 13.12.2018 w sprawie zwołania III sesji Rady Gminy Przystajń na dzień 19.12.2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano postanowienie o zwołaniu sesji
Wykonanie: Agnieszka Janik
2279. Data: 2018-12-14 08:26
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na sesję 19.12.2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 7
Wykonanie: Agnieszka Janik
2280. Data: 2018-12-14 08:25
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na sesję 19.12.2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 6
Wykonanie: Agnieszka Janik