główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr XVII.116.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu gminy za 2011 rok.

Załączniki:
Uchwała nr XVII.116.2012 406 KB
artykuł nr 2

Uchwała Nr XVII.115.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2011 rok.

Załączniki:
uchwała nr XVII.115.2012 385 KB
artykuł nr 3

Opinia RIO w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przystajń w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za 2011 rok

Załączniki:
Uchwała 568 KB
artykuł nr 4

Uchwała Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przystajń w sprawie wniosku Wójta Gminy Przystajń o udzielenie absolutorium z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

Załączniki:
Uchwała MB
artykuł nr 5

Zarządzenie Wójta Gminy Przystajń nr 17/2012 w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia Gminy Przystajń za 2011 r.