główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr XXII.163.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2013-2021

Załączniki:
Uchwała nr XXII.163.2012 MB
artykuł nr 2

Uchwała Nr XXII.162.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Przystajń na 2013 rok

Załączniki:
Uchwała nr XXII.162.2012 MB
artykuł nr 3

Uchwała Nr XXII.161.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2012-2021

Załączniki:
Uchwała nr XXII.161.2012 MB
artykuł nr 4

Uchwała Nr XXII.160.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2012 rok

Załączniki:
Uchwała nr XXII.160.2012 MB
artykuł nr 5

Uchwała Nr XXII.159.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia harmonogramu pracy Rady Gminy Przystajń na rok 2013

Załączniki:
Uchwała nr XXII.159.2012 MB