główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie przetargu: Świadczenie usługi edukacyjnej dla szkół na terenie Gminy Przystajń współfinansowanej przez UE - II części

artykuł nr 2

Ogłoszenie przetargu: Dostawa opału - węgla kamiennego energetycznego asortyment EKO groszek do Zespołu Szkół w Przystajni oraz Gminnego Przedszkola Publicznego w Przystajni

artykuł nr 3

Ogłoszenie o przetargu "Dokończenie budowy boisk sportowych ogólnodostępnych w Borze Zajacińskim"

artykuł nr 4

Ogłoszenie przetargu: Udzielenie kredytu długoterminowego na "Budowa drogi w miejscowości Siekierowizna" w kwocie 200 00,00 zł.

artykuł nr 5

Ogłoszenie przetargu: Udzielenie kredytu długoterminowego na "Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Ługi-Radły" w kwocie 238 485,00 zł.