główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

4531. Data: 2017-09-04 16:25
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2017 r. » Budżet gminy 2017 i uchwały zmieniające
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXXI.272.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2017-2024
Wykonanie: Agnieszka Janik
4532. Data: 2017-09-04 16:24
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXI.272.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2017-2024.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
4533. Data: 2017-09-04 16:06
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXXI.272.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2017-2024
Wykonanie: Agnieszka Janik
4534. Data: 2017-09-01 15:14
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 67/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 2 - dochody UG P-jń
Wykonanie: Agnieszka Janik
4535. Data: 2017-09-01 15:13
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 67/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 1 dochody UG Pjn
Wykonanie: Agnieszka Janik
4536. Data: 2017-09-01 15:12
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 67/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 4 - wydatki ZS Pjń
Wykonanie: Agnieszka Janik
4537. Data: 2017-09-01 15:11
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 67/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 3 wydatki PSP Bór Z.
Wykonanie: Agnieszka Janik
4538. Data: 2017-09-01 15:11
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 67/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano zał nr 2 - wydatki GPP w Pjni
Wykonanie: Agnieszka Janik
4539. Data: 2017-09-01 15:09
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 67/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano zał nr 1 - wydatki UG
Wykonanie: Agnieszka Janik
4540. Data: 2017-09-01 14:06
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 67/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
4541. Data: 2017-09-01 14:04
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 66/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2017 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 2
Wykonanie: Agnieszka Janik
4542. Data: 2017-09-01 14:03
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 66/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2017 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
4543. Data: 2017-09-01 14:03
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 69/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia terminu, wysokości wadium i powołania komisji do przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej - działki nr ewid. 91 w m. Mrówczaku.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
4544. Data: 2017-09-01 14:02
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 66/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2017 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
4545. Data: 2017-09-01 13:54
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Najnowsze ogłoszenia i informacje.
Dodatkowy opis redaktora: usunięto nieaktualne ogłoszenie o zwrocie podatku akcyzowego
Wykonanie: Agnieszka Janik
4546. Data: 2017-09-01 13:35
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2017 r. » Budżet gminy 2017 i uchwały zmieniające
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXI.271.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2017 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
4547. Data: 2017-09-01 13:35
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2017 r. » Budżet gminy 2017 i uchwały zmieniające
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXXI.271.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2017 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
4548. Data: 2017-09-01 13:34
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXI.269.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX.261.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości - działki nr ewid. 251/9 w m. Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano informację o zmianie uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
4549. Data: 2017-09-01 13:18
Dział: Prawo Miejscowe » Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości gminnych » Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - dz nr ewid. 115/2 w Kuźnicy Nowej.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano ogłoszenie o przetargu
Wykonanie: Agnieszka Janik
4550. Data: 2017-09-01 13:17
Dział: Prawo Miejscowe » Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości gminnych » Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - dz nr ewid. 115/2 w Kuźnicy Nowej
Wykonanie: Agnieszka Janik
4551. Data: 2017-09-01 13:13
Dział: Inne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi » Ogłoszenie o konkursie dla organizacji pozarządowych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie otwartego konkursu na realizację projektów tworzących warunki sprzyjające rozwojowi kultury fizycznej na terenie Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano ogłoszenie wyników
Wykonanie: Agnieszka Janik
4552. Data: 2017-08-31 15:30
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony dla zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Przystajń - etap VI.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano protokół z otwarcia ofert
Wykonanie: Agnieszka Janik
4553. Data: 2017-08-31 15:05
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXI.271.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2017 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
4554. Data: 2017-08-31 15:04
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXXI.271.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2017 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
4555. Data: 2017-08-31 14:50
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXI.270.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 2 do porozumienia z dnia 6 marca 2015 r. o współpracy w sprawie opracowania i realizacji Strategii RIT dla Subregionu Północnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
4556. Data: 2017-08-31 14:45
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXXI.270.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 2 do porozumienia z dnia 6 marca 2015 r. o współpracy w sprawie opracowania i realizacji Strategii RIT dla Subregionu Północnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Wykonanie: Agnieszka Janik
4557. Data: 2017-08-31 14:42
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXI.269.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX.261.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości - działki nr ewid. 251/9 w m. Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
4558. Data: 2017-08-31 14:41
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXXI.269.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX.261.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości ? działki nr ewid. 251/9 w m. Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
4559. Data: 2017-08-31 14:08
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXI.268.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla uczniów zdolnych zamieszkałych w Gminie Przystajń .
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
4560. Data: 2017-08-31 14:04
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXX.268.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla uczniów zdolnych zamieszkałych w Gminie Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik