główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

151. Data: 2020-03-23 14:52
Dział: Organy Gminy » Rada Gminy » Sesje Rady Gminy » Postanowienia o zwołaniu sesji - VIII kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienie nr 17.2020 z dnia 23.03.2020 r. w sprawie zwołania XVII sesji Rady Gminy Przystajń na dzień 30.03.2020 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść postanowienia
Wykonanie: Agnieszka Janik
152. Data: 2020-03-23 14:51
Dział: Organy Gminy » Rada Gminy » Sesje Rady Gminy » Postanowienia o zwołaniu sesji - VIII kadencja
Opis zmian: dodanie artykułu: Postanowienie nr 17.2020 z dnia 23.03.2020 r. w sprawie zwołania XVII sesji Rady Gminy Przystajń na dzień 30.03.2020 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
153. Data: 2020-03-20 14:26
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na realizację zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 678 042 S w miejscowości Dąbrowa
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
154. Data: 2020-03-18 12:27
Dział: Inne (w tym Projekty UE) » Majątek publiczny » 2019 rok
Opis zmian: usunięcie artykułu: Obszarowa ocena jakości wody na terenie gminy Przystajń za rok 2019 z dnia 12.03.2020 r. oraz okresowa ocena jakości wody za rok 2019 z dnia 12.03.2020 r.
Wykonanie: Paweł Antczak
155. Data: 2020-03-18 12:27
Dział: Inne (w tym Projekty UE) » Wodociąg gminny - informacje » Jakość wody podawanej do sieci wodociągowej » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obszarowa ocena jakości wody na terenie gminy Przystajń za rok 2019 z dnia 12.03.2020 r. oraz okresowa ocena jakości wody za rok 2019 z dnia 12.03.2020 r.
Wykonanie: Paweł Antczak
156. Data: 2020-03-18 12:26
Dział: Inne (w tym Projekty UE) » Wodociąg gminny - informacje » Jakość wody podawanej do sieci wodociągowej » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Obszarowa ocena jakości wody na terenie gminy Przystajń za rok 2019 z dnia 12.03.2020 r. oraz okresowa ocena jakości wody za rok 2019 z dnia 12.03.2020 r.
Wykonanie: Paweł Antczak
157. Data: 2020-03-18 12:24
Dział: Inne (w tym Projekty UE) » Majątek publiczny » 2019 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obszarowa ocena jakości wody na terenie gminy Przystajń za rok 2019 z dnia 12.03.2020 r. oraz okresowa ocena jakości wody za rok 2019 z dnia 12.03.2020 r.
Wykonanie: Paweł Antczak
158. Data: 2020-03-18 12:21
Dział: Inne (w tym Projekty UE) » Majątek publiczny » 2019 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: Obszarowa ocena jakości wody na terenie gminy Przystajń za rok 2019 z dnia 12.03.2020 r. oraz okresowa ocena jakości wody za rok 2019 z dnia 12.03.2020 r.
Wykonanie: Paweł Antczak
159. Data: 2020-03-13 15:17
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na realizację zadania: Zakup i dostawa wyposażenia pomieszczeń dydaktycznych w projekcie edukacyjnym "Kreatorzy przyszłości"
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
160. Data: 2020-03-12 10:27
Dział: Organy Gminy » Rada Gminy » Protokoły z sesji VIII kadencja - lata 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół nr XVI.2020 z XVI sesji VIII kadencji Rady Gminy Przystajń w dniu 2 marca 2020 r..
Dodatkowy opis redaktora: poprawiono numer protokołu
Wykonanie: Agnieszka Janik
161. Data: 2020-03-12 10:27
Dział: Organy Gminy » Rada Gminy » Protokoły z sesji VIII kadencja - lata 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół nr XV.2020 z XV sesji VIII kadencji Rady Gminy Przystajń w dniu 27 stycznia 2020 r..
Dodatkowy opis redaktora: poprawiono numer protokołu
Wykonanie: Agnieszka Janik
162. Data: 2020-03-11 13:30
Dział: Organy Gminy » Rada Gminy » Protokoły z sesji VIII kadencja - lata 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół nr XVI.2019 z XVI sesji VIII kadencji Rady Gminy Przystajń w dniu 2 marca 2020 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
Wykonanie: Agnieszka Janik
163. Data: 2020-03-10 14:52
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń - VIII kadencja » Posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienie - posiedzenie 16 marca 2020 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść postanowienia
Wykonanie: Agnieszka Janik
164. Data: 2020-03-10 14:51
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń - VIII kadencja » Posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia
Opis zmian: dodanie artykułu: Postanowienie - posiedzenie 16.03.2020 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
165. Data: 2020-03-10 14:22
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na realizację zadania: Zakup i dostawa wyposażenia pomieszczeń dydaktycznych w projekcie edukacyjnym "Kreatorzy przyszłości"
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
166. Data: 2020-03-10 09:44
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na realizację zadania: Zakup i dostawa wyposażenia pomieszczeń dydaktycznych w projekcie edukacyjnym "Kreatorzy przyszłości"
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
167. Data: 2020-03-09 11:36
Dział: Organy Gminy » Rada Gminy » Protokoły z sesji VIII kadencja - lata 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół nr XVI.2019 z XVI sesji VIII kadencji Rady Gminy Przystajń w dniu 2 marca 2020 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść wyciągu z protokołu
Wykonanie: Agnieszka Janik
168. Data: 2020-03-06 14:18
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na realizację zadania: Zakup i dostawa wyposażenia pomieszczeń dydaktycznych w projekcie edukacyjnym "Kreatorzy przyszłości"
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
169. Data: 2020-03-06 13:43
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2020 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 27/2020 z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załacznik
Wykonanie: Agnieszka Janik
170. Data: 2020-03-06 13:43
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2020 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 27/2020 z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych
Wykonanie: Agnieszka Janik
171. Data: 2020-03-06 13:41
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2020 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 25/2020 z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń na 2020 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
172. Data: 2020-03-06 13:41
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2020 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 25/2020 z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń na 2020 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
173. Data: 2020-03-06 13:40
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2020 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 25/2020 z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń na 2020 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
174. Data: 2020-03-06 13:40
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2020 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 25/2020 z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń na 2020 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
175. Data: 2020-03-06 13:39
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2020 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 25/2020 z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń na 2020 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
176. Data: 2020-03-05 12:07
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2020 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 26/2020 z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2020 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
177. Data: 2020-03-05 12:05
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2020 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 28/2020 z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały Rady Gminy Przystajń w sprawie programu współpracy Gminy Przystajń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
178. Data: 2020-03-05 12:05
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2020 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 28/2020 z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały Rady Gminy Przystajń w sprawie programu współpracy Gminy Przystajń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
179. Data: 2020-03-05 12:04
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2020 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 27/2020
Wykonanie: Agnieszka Janik
180. Data: 2020-03-05 12:04
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2020 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 26/2020
Wykonanie: Agnieszka Janik