główna zawartość
artykuł nr 1

Zarządzenie nr 41/2017 z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł oraz wykazu osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2016 roku

Załączniki:
Zarządzenie nr 41/2017 MB