główna zawartość
artykuł nr 1

uchwała Nr XLVI/43/10 z dnia 8 listopada 2010 r.w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

Załączniki:
uchwała Nr XLVI/43/10 47 KB
artykuł nr 2

uchwała Nr XLVI/42/10 z dnia 8 listopada 2010 r.w sprawie zmian w budżecie gminy Przystajń na 2010 rok - patrz: budżet gminy 2010 r.

artykuł nr 3

uchwała Nr XLVI/41/10 z dnia 8 listopada 2010 r.w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;

artykuł nr 4

uchwała Nr XLVI/40/10 z dnia 8 listopada 2010 r.w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości- patrz: podatki i opłaty lokalne

artykuł nr 5

uchwała Nr XLV/39/10 z dnia 18 października 2010 r.w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji.

Załączniki:
uchwała Nr XLV/39/10 22 KB