główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

12391. Data: 2012-06-13 08:49
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Bieżące ogłoszenia dla mieszkańców Gminy Przystajń
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
12392. Data: 2012-06-12 14:49
Dział: Inne » Wodociąg gminny - informacje » Ogłoszenia - przerwy w dostawach wody
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie - przerwanie dostaw wody dnia 16 czerwca 2012 - Brzeziny, Siekierowizna, Wrzosy, Wilcza Góra, Dąbrowa, Ługi-Radły, Kamińsko, Bór Zajaciński, Górki, Stany
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
12393. Data: 2012-06-12 14:45
Dział: Inne » Wodociąg gminny - informacje » Ogłoszenia - przerwy w dostawach wody
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie - przerwanie dostaw wody dnia 16 czerwca 2012 - Brzeziny, Siekierowizna, Wrzosy, Wilcza Góra, Dąbrowa, Ługi-Radły, Kamińsko, Bór Zajaciński, Górki, Stany
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
12394. Data: 2012-06-12 14:44
Dział: Inne » Wodociąg gminny - informacje » Ogłoszenia - przerwy w dostawach wody
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie - przerwanie dostaw wody dnia 20 grudnia 2011 - Brzeziny, Siekierowizna, Wrzosy, Wilcza Góra, Dąbrowa, Ługi-Radły, Kamińsko, Bór Zajaciński, Górki, Stany
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
12395. Data: 2012-06-12 14:42
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Bieżące ogłoszenia dla mieszkańców Gminy Przystajń
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
12396. Data: 2012-06-12 13:56
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2012 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nr 28/2012 z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2012 rok.
Wykonanie: Agnieszka Janik
12397. Data: 2012-06-12 13:54
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2012 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Nr 28/2012 z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2012 rok.
Wykonanie: Agnieszka Janik
12398. Data: 2012-06-12 13:41
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Bieżące ogłoszenia dla mieszkańców Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
12399. Data: 2012-06-12 13:41
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Bieżące ogłoszenia dla mieszkańców Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
12400. Data: 2012-06-12 13:39
Dział: Urząd Gminy » Organizacja urzędu » TERYT Gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu)
Wykonanie: Agnieszka Janik
12401. Data: 2012-06-12 13:39
Dział: Urząd Gminy » Organizacja urzędu » TERYT Gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu)
Wykonanie: Agnieszka Janik
12402. Data: 2012-06-12 13:37
Dział: Urząd Gminy » Organizacja urzędu » TERYT Gminy
Opis zmian: dodanie artykułu: (bez tytułu)
Wykonanie: Agnieszka Janik
12403. Data: 2012-06-12 10:34
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Bieżące ogłoszenia dla mieszkańców Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
12404. Data: 2012-06-11 16:43
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Pomoc publiczna
Opis zmian: usunięcie artykułu: Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2011 roku udzielono pomocy publicznej.
Dodatkowy opis redaktora: Usunięto załącznik z wykazem w związku z umieszczeniem wykazu w zakładce Pomoc publiczna w 2011 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
12405. Data: 2012-06-11 16:42
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Pomoc publiczna
Opis zmian: usunięcie artykułu: Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w 2011 roku.
Dodatkowy opis redaktora: Usunięto załącznik z wykazem w związku z umieszczeniem wykazu w zakładce Pomoc publiczna w 2011 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
12406. Data: 2012-06-11 16:42
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Pomoc publiczna » Pomoc publiczna za 2011 rok.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2011 roku udzielono pomocy publicznej .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano załącznik z wykazem
Wykonanie: Agnieszka Janik
12407. Data: 2012-06-11 16:41
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Pomoc publiczna » Pomoc publiczna za 2011 rok.
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2011 roku udzielono pomocy publicznej
Wykonanie: Agnieszka Janik
12408. Data: 2012-06-11 16:41
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Pomoc publiczna » Pomoc publiczna za 2011 rok.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w 2011 roku .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano załącznik z wykazem
Wykonanie: Agnieszka Janik
12409. Data: 2012-06-11 16:40
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Pomoc publiczna » Pomoc publiczna za 2011 rok.
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w 2011 roku
Wykonanie: Agnieszka Janik
12410. Data: 2012-06-11 16:35
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Pomoc publiczna
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w 2011 roku
Wykonanie: Agnieszka Janik
12411. Data: 2012-06-11 16:35
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Pomoc publiczna
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w 2011 roku
Wykonanie: Agnieszka Janik
12412. Data: 2012-06-11 16:33
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Pomoc publiczna
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2011 roku udzielono pomocy publicznej
Wykonanie: Agnieszka Janik
12413. Data: 2012-06-11 16:28
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Pomoc publiczna
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2011 roku udzielono pomocy publicznej
Wykonanie: Agnieszka Janik
12414. Data: 2012-06-06 15:30
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Dyżury radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dyżur Przewodniczącej Rady Gminy
Wykonanie: Agnieszka Janik
12415. Data: 2012-06-05 14:57
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 14 tys.euro » rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o konkursie na Asystenta ds. finansowych - nabór uzupełniający w projekcie "Mała-nowoczesna szkoła!" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Wykonanie: Alina Piśniak
12416. Data: 2012-06-05 14:56
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 14 tys.euro » rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o konkursie na Asystenta ds. finansowych - nabór uzupełniający w projekcie "Droga do przyszłości szkół w Przystajni" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Wykonanie: Alina Piśniak
12417. Data: 2012-06-05 14:53
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 14 tys.euro » rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o konkursie na Asystenta ds. finansowych - nabór uzupełniający w projekcie "Droga do przyszłości szkół w Przystajni" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Wykonanie: Alina Piśniak
12418. Data: 2012-06-05 14:52
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 14 tys.euro » rok 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o konkursie na Asystenta ds. finansowych - nabór uzupełniający w projekcie "Droga do przyszłości szkół w Przystajni" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Wykonanie: Alina Piśniak
12419. Data: 2012-06-05 14:51
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 14 tys.euro » rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o konkursie na Asystenta ds. finansowych - nabór uzupełniający w projekcie "Mała-nowoczesna szkoła!" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Wykonanie: Alina Piśniak
12420. Data: 2012-06-05 14:50
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni - VI kadencja (2010-2014)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Biernacki Adam .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano oświadczenie majątkowe za 2011 r
Wykonanie: Agnieszka Janik