główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

11941. Data: 2012-10-11 12:03
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń
Opis zmian: dodanie artykułu: Postanowienia o zwołaniu wspólnych posiedzeń komisji stałych Rady Gminy Przystajń
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
11942. Data: 2012-10-10 08:53
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Realizacja budżetu gminy 2012 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Opinia RIO w sprawie możliwości spłaty przez Gminę Przystajń pożyczki długoterminowej w WFOŚiGW w Katowicach - etap V budowy kanalizacji sanitarnej - wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków z Unii Europejskiej.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
11943. Data: 2012-10-10 08:53
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Realizacja budżetu gminy 2012 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Opinia RIO w sprawie możliwości spłaty przez Gminę Przystajń pożyczki długoterminowej w WFOŚiGW w Katowicach - etap V budowy kanalizacji sanitarnej - wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków z Unii Europejskiej
Wykonanie: Agnieszka Janik
11944. Data: 2012-10-10 08:50
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Realizacja budżetu gminy 2012 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Opinia RIO w sprawie możliwości spłaty przez Gminę Przystajń pożyczki długoterminowej w WFOŚiGW w Katowicach - etap V budowy kanalizacji sanitarnej.
Dodatkowy opis redaktora: Poprawiono tytuł publikacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
11945. Data: 2012-10-10 08:45
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Realizacja budżetu gminy 2012 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Opinia RIO w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Gminę Przystajń pożyczki długoterminowej w WFOŚiGW w Katowicach - etap V budowy kanalizacji sanitarnej.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
11946. Data: 2012-10-10 08:44
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Realizacja budżetu gminy 2012 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Opinia RIO w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Gminę Przystajń pożyczki długoterminowej w WFOŚiGW w Katowicach - etap V budowy kanalizacji sanitarnej
Wykonanie: Agnieszka Janik
11947. Data: 2012-10-08 12:09
Dział: Gminne jednostki organizacyjne i instytucje kultury » Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych » Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Przystajni » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu).
Dodatkowy opis redaktora: Zaktualizowani informację dot. godzin pracy
Wykonanie: Agnieszka Janik
11948. Data: 2012-10-04 09:07
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Podatek od nieruchomości
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XIX.136.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 1 października 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXVII/57/08 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości w drodze inkasa i ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów. .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały nr XIX.136.2012
Wykonanie: Agnieszka Janik
11949. Data: 2012-10-04 09:07
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Podatek od nieruchomości
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XIX.136.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 1 października 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXVII/57/08 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości w drodze inkasa i ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów.
Wykonanie: Agnieszka Janik
11950. Data: 2012-10-04 09:05
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2012 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XIX.138.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 1 października 2012 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2012-2021.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały nr XIX.138.2012
Wykonanie: Agnieszka Janik
11951. Data: 2012-10-04 09:05
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2012 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XIX.138.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 1 października 2012 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2012-2021
Wykonanie: Agnieszka Janik
11952. Data: 2012-10-04 09:04
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2012 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XIX.137.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 1 października 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2012 rok. .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały nr XIX.137.2012
Wykonanie: Agnieszka Janik
11953. Data: 2012-10-04 09:03
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2012 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XIX.137.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 1 października 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2012 rok.
Wykonanie: Agnieszka Janik
11954. Data: 2012-10-04 08:57
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XVIII.126.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Przystajń udostępnionych dla wszystkich operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków..
Dodatkowy opis redaktora: Uzupełniono informację o uchyleniu o dtaę
Wykonanie: Agnieszka Janik
11955. Data: 2012-10-04 08:56
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XVIII.126.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Przystajń udostępnionych dla wszystkich operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano informację o uchyleniu uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
11956. Data: 2012-10-04 08:53
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XIX.140.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 1 października 2012 r. w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Przystajń udostępnionych dla wszystkich operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały nr XIX.140.2012
Wykonanie: Agnieszka Janik
11957. Data: 2012-10-04 08:51
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XIX.140.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 1 października 2012 r. w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Przystajń udostępnionych dla wszystkich operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
Wykonanie: Agnieszka Janik
11958. Data: 2012-10-04 08:46
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XIX.138.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 1 października 2012 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2012-2021.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały XIX.138.2012
Wykonanie: Agnieszka Janik
11959. Data: 2012-10-04 08:44
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XIX.139.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 1 października 2012 r. w sprawie: uchylenia uchwały nr XVIII.126.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Przystajń udostępnionych dla wszystkich operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały XIX.139.2012
Wykonanie: Agnieszka Janik
11960. Data: 2012-10-04 08:43
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XIX.139.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 1 października 2012 r. w sprawie: uchylenia uchwały nr XVIII.126.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Przystajń udostępnionych dla wszystkich operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
Wykonanie: Agnieszka Janik
11961. Data: 2012-10-04 08:42
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XIX.139.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 1 października 2012 r. w sprawie: uchylenia uchwały nr XVIII.126.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Przystajń udostępnionych dla wszystkich operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały nr XIX.139.2012
Wykonanie: Agnieszka Janik
11962. Data: 2012-10-04 08:42
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XIX.139.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 1 października 2012 r. w sprawie: uchylenia uchwały nr XVIII.126.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Przystajń udostępnionych dla wszystkich operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
Wykonanie: Agnieszka Janik
11963. Data: 2012-10-04 08:39
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XIX.137.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 1 października 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2012 rok..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały nr XIX.138.2012
Wykonanie: Agnieszka Janik
11964. Data: 2012-10-04 08:39
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XIX.137.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 1 października 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2012 rok.
Wykonanie: Agnieszka Janik
11965. Data: 2012-10-04 08:37
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XIX.136.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 1 października 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXVII/57/08 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości w drodze inkasa i ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały nr XIX.136.2012
Wykonanie: Agnieszka Janik
11966. Data: 2012-10-04 08:36
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XIX.136.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 1 października 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXVII/57/08 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości w drodze inkasa i ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów.
Wykonanie: Agnieszka Janik
11967. Data: 2012-10-04 08:29
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XIX.135.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 1 października 2012 r. w sprawie: wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano uchwałę nr XIX.135.2012
Wykonanie: Agnieszka Janik
11968. Data: 2012-10-04 08:28
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XIX.135.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 1 października 2012 r. w sprawie: wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy
Wykonanie: Agnieszka Janik
11969. Data: 2012-10-04 08:27
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XIX.134.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 1 października 2012 r. w sprawie: sprzedaży w drodze bezprzetargowej niezabudowanej nieruchomości, położonej w miejscowości Przystajń, stanowiącej własność Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały nr XIX.134.2012
Wykonanie: Agnieszka Janik
11970. Data: 2012-10-04 08:26
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XIX.134.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 1 października 2012 r. w sprawie: sprzedaży w drodze bezprzetargowej niezabudowanej nieruchomości, położonej w miejscowości Przystajń, stanowiącej własność Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik