główna zawartość
artykuł nr 1

Regulamin dostarczania wody na terenie Gminy Przystajń uchwalony uchwałą Nr XLII.359.2018 z dnia 4 września 2018 r. - wszedł w życie z dniem 28 września 2018 r. (ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Woj.Śląskiego rocznik 2018, pozycja 5670, dn. 14.09.2018 r.)

artykuł nr 2

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 11.06.2018 - 10.06.2021

Załączniki:
Decyzja 615 KB
Taryfa MB
artykuł nr 3

Regulamin dostarczania wody został uchwalony uchwałą Nr XXXIII/204/05 w dniu 30 grudnia 2005 r. - wszedł w życie z dniem 09 marca 2006 r. (ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Woj.Śląskiego Nr 20/669 z dn. 24.02.2006 r.)

Załączniki:
regulamin dostarczania wody 72 KB