główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

14041. Data: 2011-04-05 12:00
Dział: Prawo Lokalne » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA Nr III/11/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 24 stycznia 2011 roku w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok.
Wykonanie: Agnieszka Janik
14042. Data: 2011-04-05 11:59
Dział: Prawo Lokalne » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA Nr III/11/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 24 stycznia 2011 roku w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok.
Wykonanie: Agnieszka Janik
14043. Data: 2011-04-05 11:56
Dział: Prawo Lokalne » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA Nr III/10/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 24 stycznia 2011 roku w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Przystajń na 2011 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
14044. Data: 2011-04-05 11:55
Dział: Prawo Lokalne » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA Nr III/10/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 24 stycznia 2011 roku w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Przystajń na 2011 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
14045. Data: 2011-04-05 11:54
Dział: Prawo Lokalne » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA Nr III/9/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 24 stycznia 2011 roku w sprawie: uchwalenia Programu Współpracy Gminy Przystajń z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok.
Wykonanie: Agnieszka Janik
14046. Data: 2011-04-05 11:53
Dział: Prawo Lokalne » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA Nr III/9/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 24 stycznia 2011 roku w sprawie: uchwalenia Programu Współpracy Gminy Przystajń z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok.
Wykonanie: Agnieszka Janik
14047. Data: 2011-04-05 11:47
Dział: Prawo Lokalne » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr III/8/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/129/04 Rady Gminy Przystajń z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wzorów formularzy w wymiarach podatkowych zmienionej uchwałą nr XXX/20/09 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 marca 2009 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
14048. Data: 2011-04-05 11:44
Dział: Prawo Lokalne » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr III/8/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/129/04 Rady Gminy Przystajń z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wzorów formularzy w wymiarach podatkowych zmienionej uchwałą nr XXX/20/09 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 marca 2009 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
14049. Data: 2011-04-05 11:40
Dział: Prawo Lokalne » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr III/7/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/40/10 Rady Gminy Przystajń z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości
Wykonanie: Agnieszka Janik
14050. Data: 2011-04-05 11:39
Dział: Prawo Lokalne » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr III/7/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/40/10 Rady Gminy Przystajń z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości
Wykonanie: Agnieszka Janik
14051. Data: 2011-04-05 11:19
Dział: Prawo Lokalne » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr III/6/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z gminnego obiektu użyteczności publicznej o charakterze sportowo-rekreacyjnym tj. hali sportowej, stanowiącego własność Gminy Przystajń, a pozostającego w trwałym zarządzie Zespołu Szkół w Przystajni.
Wykonanie: Agnieszka Janik
14052. Data: 2011-04-05 11:18
Dział: Prawo Lokalne » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr III/6/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z gminnego obiektu użyteczności publicznej o charakterze sportowo-rekreacyjnym tj. hali sportowej, stanowiącego własność Gminy Przystajń, a pozostającego w trwałym zarządzie Zespołu Szkół w Przystajni.
Wykonanie: Agnieszka Janik
14053. Data: 2011-04-05 11:18
Dział: Organy » Prace Rady Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy VI kadencja 2010-14
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PROTOKÓŁ Nr IV/11 z IV sesji VI kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 28 lutego 2011 r.
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
14054. Data: 2011-04-05 11:17
Dział: Organy » Prace Rady Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy VI kadencja 2010-14
Opis zmian: dodanie artykułu: PROTOKÓŁ Nr IV/11 z IV sesji VI kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 28 lutego 2011 r.
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
14055. Data: 2011-04-05 11:16
Dział: Organy » Prace Rady Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy VI kadencja 2010-14
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PROTOKÓŁ Nr III/11 z III sesji VI kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 24 stycznia 2011 r.
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
14056. Data: 2011-04-05 11:15
Dział: Organy » Prace Rady Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy VI kadencja 2010-14
Opis zmian: dodanie artykułu: PROTOKÓŁ Nr III/11 z III sesji VI kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 24 stycznia 2011 r.
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
14057. Data: 2011-04-05 11:15
Dział: Prawo Lokalne » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr II/7/10 Rady Gminy Przystajń z dnia 6 grudnia 201 r. w sprawie korekty uchwały nr XLVI/40/10 z dnia 8 listopada 2010 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości
Wykonanie: Agnieszka Janik
14058. Data: 2011-04-05 11:14
Dział: Prawo Lokalne » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr II/7/10 Rady Gminy Przystajń z dnia 6 grudnia 201 r. w sprawie korekty uchwały nr XLVI/40/10 z dnia 8 listopada 2010 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości
Wykonanie: Agnieszka Janik
14059. Data: 2011-04-05 11:14
Dział: Organy » Prace Rady Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy VI kadencja 2010-14
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PROTOKÓŁ Nr II/10 z II sesji VI kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 6 grudnia 2010 r.
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
14060. Data: 2011-04-05 11:13
Dział: Organy » Prace Rady Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy VI kadencja 2010-14
Opis zmian: dodanie artykułu: PROTOKÓŁ Nr II/10 z II sesji VI kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 6 grudnia 2010 r.
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
14061. Data: 2011-04-05 11:12
Dział: Prawo Lokalne » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr III/5/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnego obiektu użyteczności publicznej o charakterze sportowo - rekreacyjnym tj. hali sportowej, stanowiącego własność Gminy Przystajń, a pozostającego w trwałym zarządzie Zespołu Szkół
Wykonanie: Agnieszka Janik
14062. Data: 2011-04-05 11:11
Dział: Prawo Lokalne » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr III/5/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnego obiektu użyteczności publicznej o charakterze sportowo - rekreacyjnym tj. hali sportowej, stanowiącego własność Gminy Przystajń, a pozostającego w trwałym zarządzie Zespołu Szkół
Wykonanie: Agnieszka Janik
14063. Data: 2011-04-05 11:11
Dział: Organy » Prace Rady Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy VI kadencja 2010-14
Opis zmian: usunięcie artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu)
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
14064. Data: 2011-04-05 11:09
Dział: Prawo Lokalne » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr III/4/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
14065. Data: 2011-04-05 11:09
Dział: Prawo Lokalne » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr III/4/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
14066. Data: 2011-04-05 11:07
Dział: Organy » Prace Rady Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy VI kadencja 2010-14
Opis zmian: dodanie artykułu: (bez tytułu)
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14067. Data: 2011-04-05 11:06
Dział: Organy » Prace Rady Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy VI kadencja 2010-14
Opis zmian: dodanie artykułu: PROTOKÓŁ Nr I/10 z I sesji VI kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 2 grudnia 2010 r.
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14068. Data: 2011-04-05 11:06
Dział: Prawo Lokalne » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr III/3/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/45/09 Rady Gminy Przystajń z dnia 26 października 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kuźnica Stara na lata 2009-2016
Wykonanie: Agnieszka Janik
14069. Data: 2011-04-05 11:05
Dział: Prawo Lokalne » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr III/3/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/45/09 Rady Gminy Przystajń z dnia 26 października 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kuźnica Stara na lata 2009-2016
Wykonanie: Agnieszka Janik
14070. Data: 2011-04-05 11:04
Dział: Prawo Lokalne » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr III/2/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Przystajń do Zgromadzenia Związku Międzygminnego Panki-Przystajń ds. Ochrony Wód
Wykonanie: Agnieszka Janik