główna zawartość
artykuł nr 31

ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Przystajń (dz. nr 468 Kuźnica Nowa)

artykuł nr 32

ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Przystajń

artykuł nr 33

ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Przystajń

artykuł nr 34

informacja o ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży