główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1861. Data: 2019-03-11 14:05
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na realizację zadania: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, domków letniskowych oraz innych nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowych położonych na terenie Gminy Przystajń
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
1862. Data: 2019-03-08 14:16
Dział: Inne (w tym Projekty UE) » Projekt "Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej - rynku w Przystajni na cele aktywizacji społecznej mieszkańców"
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej - Rynku w Przystajni na cele aktywizacji społecznej mieszkańców
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
1863. Data: 2019-03-08 14:16
Dział: Inne (w tym Projekty UE) » Projekt "Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej - rynku w Przystajni na cele aktywizacji społecznej mieszkańców"
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej - Rynku w Przystajni na cele aktywizacji społecznej mieszkańców
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
1864. Data: 2019-03-08 14:11
Dział: Inne (w tym Projekty UE) » Projekt "Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej - rynku w Przystajni na cele aktywizacji społecznej mieszkańców"
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej - Rynku w Przystajni na cele aktywizacji społecznej mieszkańców
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
1865. Data: 2019-03-08 14:10
Dział: Inne (w tym Projekty UE) » Projekt "Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej - rynku w Przystajni na cele aktywizacji społecznej mieszkańców"
Opis zmian: usunięcie artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu)
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
1866. Data: 2019-03-08 14:09
Dział: Inne (w tym Projekty UE) » Projekt "Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej - rynku w Przystajni na cele aktywizacji społecznej mieszkańców"
Opis zmian: dodanie artykułu: (bez tytułu)
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
1867. Data: 2019-03-08 12:44
Dział: Urząd Gminy » Obwieszczenia i ogłoszenia innych urzędów i instytucji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.7821.16.2018 z dnia 4 marca 2018 r. dot. rozpatrzenia odwołania od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2051S i 2031S poprzez wykonanie chodnika w m. Podłęże Szlacheckie na odcinkach od km 0+000 do 0+364,88 i od 0+000 do 203,00.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść obwieszczenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
1868. Data: 2019-03-08 12:43
Dział: Urząd Gminy » Obwieszczenia i ogłoszenia innych urzędów i instytucji
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.7821.16.2018 z dnia 4 marca 2018 r. dot. rozpatrzenia odwołania od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2051S i 2031S poprzez wykonanie chodnika w m. Podłęże Szlacheckie na odcinkach od km 0+000 do 0+364,88 i od 0+000 do 203,00
Wykonanie: Agnieszka Janik
1869. Data: 2019-03-08 09:40
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na realizację zadania: Przebudowa dróg gminnych ul. Szkolnej i Krótkiej w miejscowości Przystajń
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
1870. Data: 2019-03-08 09:39
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na realizację zadania: Przebudowa dróg gminnych ul. Szkolnej i Krótkiej w miejscowości Przystajń
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
1871. Data: 2019-03-08 08:40
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na realizację zadania: Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej Rynku w Przystajni na cele aktywizacji społecznej mieszkańców
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
1872. Data: 2019-03-07 15:21
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na realizację zadania: Przebudowa dróg gminnych ul. Szkolnej i Krótkiej w miejscowości Przystajń
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
1873. Data: 2019-03-07 15:18
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na realizację zadania: Przebudowa dróg gminnych ul. Szkolnej i Krótkiej w miejscowości Przystajń
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
1874. Data: 2019-03-07 15:17
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na realizację zadania: Przebudowa dróg gminnych ul. Szkolnej i Krótkiej w miejscowości Przystajń
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
1875. Data: 2019-03-07 15:15
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na realizację zadania: Przebudowa dróg gminnych ul. Szkolnej i Krótkiej w miejscowości Przystajń
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
1876. Data: 2019-03-07 15:15
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na realizację zadania: Przebudowa dróg gminnych ul. Szkolnej i Krótkiej w miejscowości Przystajń
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
1877. Data: 2019-03-07 15:14
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na realizację zadania: Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Przystajni, ul. Targowa 6
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
1878. Data: 2019-03-07 15:09
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na realizację zadania: Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Przystajni, ul. Targowa 6
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
1879. Data: 2019-03-07 15:00
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na realizację zadania: Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Przystajni, ul. Targowa 6
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
1880. Data: 2019-03-07 14:59
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na realizację zadania: Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Przystajni, ul. Targowa 6
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
1881. Data: 2019-03-07 14:58
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na realizację zadania: Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Przystajni, ul. Targowa 6
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
1882. Data: 2019-03-07 14:58
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na realizację zadania: Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Przystajni, ul. Targowa 6
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
1883. Data: 2019-03-07 14:57
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na realizację zadania: Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Przystajni, ul. Targowa 6
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
1884. Data: 2019-03-07 14:54
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na realizację zadania: Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Przystajni, ul. Targowa 6
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
1885. Data: 2019-03-07 14:50
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Przetarg nieograniczony na realizację zadania: Przebudowa dróg gminnych ul. Szkolnej i Krótkiej w miejscowości Przystajń
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
1886. Data: 2019-03-07 14:33
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Przetarg nieograniczony na realizację zadania: Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Przystajni, ul. Targowa 6
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
1887. Data: 2019-03-06 14:27
Dział: Organy Gminy » Rada Gminy » Sesje Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na sesję w dniu 11.03.2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: wymieniono projekt nr 12 - brak 1 strony
Wykonanie: Agnieszka Janik
1888. Data: 2019-03-04 15:12
Dział: Organy Gminy » Rada Gminy » Sesje Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na sesję w dniu 11.03.2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 13
Wykonanie: Agnieszka Janik
1889. Data: 2019-03-04 15:12
Dział: Organy Gminy » Rada Gminy » Sesje Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na sesję w dniu 11.03.2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 12
Wykonanie: Agnieszka Janik
1890. Data: 2019-03-04 15:11
Dział: Organy Gminy » Rada Gminy » Sesje Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na sesję w dniu 11.03.2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 11
Wykonanie: Agnieszka Janik