główna zawartość
artykuł nr 1

Zarządzenie nr 139/2014 z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia norm zużycia paliw przez samochody pożarnicze i sprzęt silnikowy będący na wyposażeniu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Przystajń

Załączniki:
Zarządzenie nr 139/2014 MB
artykuł nr 2

Zarządzenie nr 138/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planów finansowych jednostek budżetowych na 2015 rok

Załączniki:
Zarządzenie nr 138/2014 MB
artykuł nr 3

Zarządzenie nr 137/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń

Załączniki:
Zarządzenie nr 137/2014 MB
artykuł nr 4

Zarządzenie nr 136/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2014 rok

Załączniki:
Zarządzenie nr 136/2014 MB
artykuł nr 5

Zarządzenie nr 135/2014 z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej planowanego do realizacji w 2015 roku

Załączniki:
Zarządzenie nr 135/2014 MB