główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

12091. Data: 2012-09-03 15:01
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2012 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XVIII.128.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2012 rok..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano plik z treścią uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
12092. Data: 2012-09-03 14:59
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2012 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XVIII.128.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2012 rok.
Wykonanie: Agnieszka Janik
12093. Data: 2012-09-03 14:58
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XVIII.130.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie: zmiany Uchwały nr VIII/48/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki preferencyjnej na budowę kanalizacji sanitarnej w Przystajni ul. Kolejowa i Kuźnicy Starej - etap V. .
Dodatkowy opis redaktora: Zmieniono osobę odpowiadającą za treść
Wykonanie: Agnieszka Janik
12094. Data: 2012-09-03 14:57
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XVIII.131.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie: zmiany Uchwały nr 10.61.2011 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Przystajni ul. Kolejowa i Kuźnica Stara - etap V" na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków z Unii Europejskiej..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano plik z treścią uchwały nr 131
Wykonanie: Agnieszka Janik
12095. Data: 2012-09-03 14:41
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XVIII.131.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie: zmiany Uchwały nr 10.61.2011 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Przystajni ul. Kolejowa i Kuźnica Stara - etap V" na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków z Unii Europejskiej.
Wykonanie: Agnieszka Janik
12096. Data: 2012-09-03 14:37
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XVIII.130.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie: zmiany Uchwały nr VIII/48/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki preferencyjnej na budowę kanalizacji sanitarnej w Przystajni ul. Kolejowa i Kuźnicy Starej - etap V. .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano plik z treścią uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
12097. Data: 2012-09-03 14:36
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XVIII.130.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie: zmiany Uchwały nr VIII/48/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki preferencyjnej na budowę kanalizacji sanitarnej w Przystajni ul. Kolejowa i Kuźnicy Starej - etap V. .
Dodatkowy opis redaktora: Usunięto błąd pisarski z tytułu publikacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
12098. Data: 2012-09-03 14:35
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XVIII.130.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie: zmiany Uchwały nr VIII/48/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 czerwca 2011 r. w sp[rawie zaciągnięcia pożyczki preferencyjnej na budowę kanalizacji sanitarnej w Przystajni ul. Kolejowa i Kuźnicy Starej - etap V.
Wykonanie: Agnieszka Janik
12099. Data: 2012-09-03 14:30
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XVIII.129.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2012-2021..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano plik z treścią uchwały nr 129
Wykonanie: Agnieszka Janik
12100. Data: 2012-09-03 14:28
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XVIII.129.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2012-2021.
Wykonanie: Agnieszka Janik
12101. Data: 2012-09-03 14:17
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XVIII.128.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2012 rok..
Dodatkowy opis redaktora: Dokonano poprawki w tytule publikacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
12102. Data: 2012-09-03 14:16
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XVIII.126.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2012 rok..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano plik z treścią uchwały nr 128
Wykonanie: Agnieszka Janik
12103. Data: 2012-09-03 14:13
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XVIII.126.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2012 rok.
Wykonanie: Agnieszka Janik
12104. Data: 2012-09-03 14:09
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XVIII.127.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie: podziału Gminy Przystajń na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano plik z treścią uchwały nr 127
Wykonanie: Agnieszka Janik
12105. Data: 2012-09-03 14:07
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XVIII.127.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie:
Wykonanie: Agnieszka Janik
12106. Data: 2012-09-03 14:05
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XVIII.126.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Przystajń udostępnionych dla wszystkich operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano plik z treścią uchwały nr 129
Wykonanie: Agnieszka Janik
12107. Data: 2012-09-03 14:03
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XVII.126.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Przystajń udostępnionych dla wszystkich operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
Wykonanie: Agnieszka Janik
12108. Data: 2012-09-03 13:59
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Bieżące ogłoszenia dla mieszkańców Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Usunięto nieaktualne ogłoszenie
Wykonanie: Agnieszka Janik
12109. Data: 2012-09-03 13:58
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Bieżące ogłoszenia dla mieszkańców Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Usunięto nieaktualne ogłoszenie
Wykonanie: Agnieszka Janik
12110. Data: 2012-08-31 15:05
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2012 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nr 45/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2012 roku, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano plik z treścią załącznika
Wykonanie: Agnieszka Janik
12111. Data: 2012-08-31 15:04
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2012 r.
Opis zmian: usunięcie artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu).
Dodatkowy opis redaktora: Usunięto błędny wpis
Wykonanie: Agnieszka Janik
12112. Data: 2012-08-31 15:04
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2012 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: (bez tytułu)
Wykonanie: Agnieszka Janik
12113. Data: 2012-08-31 15:03
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2012 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nr 45/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2012 roku, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano plik z treścią załącznika
Wykonanie: Agnieszka Janik
12114. Data: 2012-08-31 15:02
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2012 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nr 45/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2012 roku, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano plik z treścią załącznika
Wykonanie: Agnieszka Janik
12115. Data: 2012-08-31 15:02
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2012 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nr 45/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2012 roku, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano plik z treścią załącznika
Wykonanie: Agnieszka Janik
12116. Data: 2012-08-31 15:01
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2012 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nr 45/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2012 roku, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano plik z treścią załącznika
Wykonanie: Agnieszka Janik
12117. Data: 2012-08-31 15:00
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2012 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nr 45/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2012 roku, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano plik z treścią załącznika
Wykonanie: Agnieszka Janik
12118. Data: 2012-08-31 14:59
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2012 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nr 45/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2012 roku, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano plik z treścią załącznika
Wykonanie: Agnieszka Janik
12119. Data: 2012-08-31 14:58
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2012 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nr 45/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2012 roku, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano plik z treścią załącznika
Wykonanie: Agnieszka Janik
12120. Data: 2012-08-31 14:55
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2012 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nr 45/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2012 roku, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury>.
Dodatkowy opis redaktora: dodano plik z treścią załącznika
Wykonanie: Agnieszka Janik