główna zawartość
artykuł nr 1

Gminne jednostki organizacyjne

PLACÓWKI OŚWIATOWE

1. Szkoła Podstawowa w Przystajni

2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Borze Zajacińskim

3. Gminne Przedszkole Publiczne w Przystajni

INSTYTUCJE KULTURY

1. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Przystajni

2. Gminna Biblioteka Publiczna w Przystajni

POZOSTAŁE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przystajni