główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

11491. Data: 2013-02-18 13:44
Dział: Prawo Miejscowe » Ochrona Środowiska » Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
Dodatkowy opis redaktora: Dokonano aktualizacji rejestru
Wykonanie: Agnieszka Janik
11492. Data: 2013-02-15 15:06
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nr 7/2013 z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie powołania "komisji" do rozpatrywania ofert złożonych na zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: "Wykonanie otworu studziennego ujmującego wody podziemne z utworów jury dolnej na działce nr ewid. 545/4 w Przystajni"..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
11493. Data: 2013-02-15 15:05
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Nr 7/2013 z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie powołania "komisji" do rozpatrywania ofert złożonych na zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: "Wykonanie otworu studziennego ujmującego wody podziemne z utworów jury dolnej na działce nr ewid. 545/4 w Przystajni".
Wykonanie: Agnieszka Janik
11494. Data: 2013-02-15 15:02
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nr 6/2013 z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie: ustalenia terminu, wysokości wadium i powołania komisji do przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej - działki w Mrówczaku o nr ewid. 99/1..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
11495. Data: 2013-02-15 15:02
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Nr 6/2013 z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie: ustalenia terminu, wysokości wadium i powołania komisji do przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej - działki w Mrówczaku o nr ewid. 99/1.
Wykonanie: Agnieszka Janik
11496. Data: 2013-02-15 14:59
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nr 5/2013 w sprawie: ustalenia norm zużycia paliw przez samochody pożarnicze i sprzęt silnikowy będący na wyposażeniu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Przystajń..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
11497. Data: 2013-02-15 14:59
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Nr 5/2013 w sprawie: ustalenia norm zużycia paliw przez samochody pożarnicze i sprzęt silnikowy będący na wyposażeniu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Przystajń.
Wykonanie: Agnieszka Janik
11498. Data: 2013-02-14 12:34
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienia o zwołaniu posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść postanowienia
Wykonanie: Agnieszka Janik
11499. Data: 2013-02-13 13:51
Dział: Inne » sprzedaż nieruchomości przez Agencję Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano ogłoszenie
Wykonanie: Agnieszka Janik
11500. Data: 2013-02-13 13:50
Dział: Inne » sprzedaż nieruchomości przez Agencję Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
11501. Data: 2013-02-13 13:49
Dział: Inne » sprzedaż nieruchomości przez Agencję Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (obręb Brzeziny).
Dodatkowy opis redaktora: Dodano wykaz
Wykonanie: Agnieszka Janik
11502. Data: 2013-02-13 13:49
Dział: Inne » sprzedaż nieruchomości przez Agencję Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (obręb Brzeziny)
Wykonanie: Agnieszka Janik
11503. Data: 2013-02-13 13:48
Dział: Inne » sprzedaż nieruchomości przez Agencję Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (obręb Bór Zajaciński).
Dodatkowy opis redaktora: Dodano wykaz
Wykonanie: Agnieszka Janik
11504. Data: 2013-02-13 13:47
Dział: Inne » sprzedaż nieruchomości przez Agencję Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (obręb Bór Zajaciński)
Wykonanie: Agnieszka Janik
11505. Data: 2013-02-12 15:30
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu "Wykonanie otworu studziennego ujmującego wody podziemne z utworów jury dolnej na działce nr ewid. 545/4 w Przystajni".
Dodatkowy opis redaktora: Pytania i odpowiedzi do przetargu część 3
Wykonanie: Paweł Antczak
11506. Data: 2013-02-12 15:04
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe informacje Urzędu
Opis zmian: usunięcie artykułu: Ogłoszenie w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy"
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
11507. Data: 2013-02-12 15:01
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe informacje Urzędu
Opis zmian: usunięcie artykułu: Profilaktyka zatruć pokarmowych - informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłobucku
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
11508. Data: 2013-02-12 15:01
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe informacje Urzędu
Opis zmian: usunięcie artykułu: Informacja do właścicieli gruntów w miejscowościach Kamińsko, Kluczno, Siekierowizna, Bór Zajaciński
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
11509. Data: 2013-02-12 15:01
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe informacje Urzędu
Opis zmian: usunięcie artykułu: Informacja do mieszkańców ul.Polna w Przystajni - o zaprojektowaniu drogi jednokierunkowej
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
11510. Data: 2013-02-12 15:01
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe informacje Urzędu
Opis zmian: usunięcie artykułu: informacja dla hodowców trzody chlewnej - informacja Śląskiego Wojew.Lekarza Weterynarii w Katowicach
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
11511. Data: 2013-02-12 14:59
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe informacje Urzędu
Opis zmian: usunięcie artykułu: Informacja Sekretarza ZR Cz-wa Solidarność Lubliniec o bezpłatnych kursach
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
11512. Data: 2013-02-12 14:59
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe informacje Urzędu
Opis zmian: usunięcie artykułu: Informacja dot. dowodów osobistych
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
11513. Data: 2013-02-12 14:59
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe informacje Urzędu
Opis zmian: usunięcie artykułu: Informacja dla rolników dot. stosowania mączek mięso-kostnych w żywieniu zwierząt gospodarskich
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
11514. Data: 2013-02-12 14:23
Dział: Inne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi » Oferty realizacji zadań publicznych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oferta na 2013 rok
Wykonanie: Paweł Antczak
11515. Data: 2013-02-12 14:21
Dział: Inne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi » Oferty realizacji zadań publicznych
Opis zmian: dodanie artykułu: Oferta na 2013 rok
Wykonanie: Paweł Antczak
11516. Data: 2013-02-12 12:44
Dział: Prawo Miejscowe » Ochrona Środowiska » Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja
Wykonanie: Paweł Antczak
11517. Data: 2013-02-12 12:43
Dział: Prawo Miejscowe » Ochrona Środowiska » Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Opis zmian: usunięcie artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu)
Wykonanie: Paweł Antczak
11518. Data: 2013-02-12 12:43
Dział: Prawo Miejscowe » Ochrona Środowiska » Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Opis zmian: dodanie artykułu: (bez tytułu)
Wykonanie: Paweł Antczak
11519. Data: 2013-02-12 12:39
Dział: Prawo Miejscowe » Ochrona Środowiska » Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
Dodatkowy opis redaktora: dodanie nowej pozycji
Wykonanie: Paweł Antczak
11520. Data: 2013-02-12 12:39
Dział: Prawo Miejscowe » Ochrona Środowiska » Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Opis zmian: dodanie artykułu: Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Wykonanie: Paweł Antczak