główna zawartość
artykuł nr 1

Informacja o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych

Załączniki:
Wykaz podmiotów 13 KB
artykuł nr 2

Informacja o punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Załączniki:
Informacja o PSZOK 15 KB
artykuł nr 3

Informacja o osiągniętych poziomach odzysku, recyklingu i ograniczenia masy odpadów przekazywanych do składowania

Załączniki:
Treść informacji 20 KB
artykuł nr 4

Miejsca zagospodarowania odpadów przez podmioty odbierające

artykuł nr 5

Wykaz podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Przystajń

Załączniki:
Wykaz podmiotów 12 KB