główna zawartość
artykuł nr 1

Ochrona danych osobowych w Urzędzie Gminy Przystajń

Funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych w

Urzędzie Gminy Przystajń

z/s Przystajń, ul. Częstochowska 5

REGON: 000548689

pełni Bogusław Leszczyński, adres poczty elektronicznej: ug@gminaprzystajn.pl

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie instrukcji kancelaryjnej