główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

13081. Data: 2011-12-09 10:45
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Podatek rolny
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XII.72.2011 Rady Gminy Przystajń z dnia 5 grudnia 2011 r. w sprawie: zwolnień od podatku rolnego
Wykonanie: Agnieszka Janik
13082. Data: 2011-12-09 10:44
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Podatek rolny
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XII.71.2011 Rady Gminy Przystajń z dnia 5 grudnia 2011 r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
Wykonanie: Agnieszka Janik
13083. Data: 2011-12-09 10:43
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Podatek rolny
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XII.71.2011 Rady Gminy Przystajń z dnia 5 grudnia 2011 r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
Wykonanie: Agnieszka Janik
13084. Data: 2011-12-09 10:39
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » podatek od środków transportowych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XII.75.2011 Rady Gminy Przystajń z dnia 5 grudnia 2011 r. w sprawie: korekty Uchwały Nr XI.66.2011 Rady Gminy Przystajń z dnia 7 listopada 2011 r. w sprawie: określenia stawek podatku od środków transportowych
Wykonanie: Agnieszka Janik
13085. Data: 2011-12-09 10:39
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » podatek od środków transportowych
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XII.75.2011 Rady Gminy Przystajń z dnia 5 grudnia 2011 r. w sprawie: korekty Uchwały Nr XI.66.2011 Rady Gminy Przystajń z dnia 7 listopada 2011 r. w sprawie: określenia stawek podatku od środków transportowych
Wykonanie: Agnieszka Janik
13086. Data: 2011-12-09 10:38
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet Gminy na 2011 rok.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XII.76.2011 Rady Gminy Przystajń z dnia 5 grudnia 2011 r. w sprawie: zmiany w budżecie Gminy Przystajń na 2011 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
13087. Data: 2011-12-09 10:37
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet Gminy na 2011 rok.
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XII.76.2011 Rady Gminy Przystajń z dnia 5 grudnia 2011 r. w sprawie: zmiany w budżecie Gminy Przystajń na 2011 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
13088. Data: 2011-12-09 10:35
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XII.77.2011 Rady Gminy Przystajń z dnia 5 grudnia 2011 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Wójta Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
13089. Data: 2011-12-09 10:34
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XII.77.2011 Rady Gminy Przystajń z dnia 5 grudnia 2011 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Wójta Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
13090. Data: 2011-12-09 10:33
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XII.76.2011 Rady Gminy Przystajń z dnia 5 grudnia 2011 r. w sprawie: zmiany w budżecie Gminy Przystajń na 2011 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
13091. Data: 2011-12-09 10:32
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XII.76.2011 Rady Gminy Przystajń z dnia 5 grudnia 2011 r. w sprawie: zmiany w budżecie Gminy Przystajń na 2011 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
13092. Data: 2011-12-09 10:32
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XII.75.2011 Rady Gminy Przystajń z dnia 5 grudnia 2011 r. w sprawie: korekty Uchwały Nr XI.66.2011 Rady Gminy Przystajń z dnia 7 listopada 2011 r. w sprawie: określenia stawek podatku od środków trnsportowych
Wykonanie: Agnieszka Janik
13093. Data: 2011-12-09 10:31
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XII.75.2011 Rady Gminy Przystajń z dnia 5 grudnia 2011 r. w sprawie: korekty Uchwały Nr XI.66.2011 Rady Gminy Przystajń z dnia 7 listopada 2011 r. w sprawie: określenia stawek podatku od środków trnsportowych
Wykonanie: Agnieszka Janik
13094. Data: 2011-12-09 10:27
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XII.74.2011 Rady Gminy Przystajń z dnia 5 grudnia 2011 r. w sprawie: uchwalenia Programu Współpracy Gminy Przystajń z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok.
Wykonanie: Agnieszka Janik
13095. Data: 2011-12-09 10:26
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XII.74.2011 Rady Gminy Przystajń z dnia 5 grudnia 2011 r. w sprawie: uchwalenia Programu Współpracy Gminy Przystajń z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok.
Wykonanie: Agnieszka Janik
13096. Data: 2011-12-09 10:24
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XII.73.2011 Rady Gminy Przystajń z dnia 5 grudnia 2011 r. w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji podatkowych i deklaracji podatkowych
Wykonanie: Agnieszka Janik
13097. Data: 2011-12-09 10:24
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XII.73.2011 Rady Gminy Przystajń z dnia 5 grudnia 2011 r. w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji podatkowych i deklaracji podatkowych
Wykonanie: Agnieszka Janik
13098. Data: 2011-12-09 10:23
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XII.73.2011 Rady Gminy Przystajń z dnia 5 grudnia 2011 r. w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji podatkowych i deklaracji podatkowych
Wykonanie: Agnieszka Janik
13099. Data: 2011-12-09 09:47
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XII.73.2011 Rady Gminy Przystajń z dnia 5 grudnia 2011 r. w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji podatkowych i deklaracji podatkowych
Wykonanie: Agnieszka Janik
13100. Data: 2011-12-09 09:47
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XII.73.2011 Rady Gminy Przystajń z dnia 5 grudnia 2011 r. w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji podatkowych i deklaracji podatkowych
Wykonanie: Agnieszka Janik
13101. Data: 2011-12-09 09:46
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XII.73.2011 Rady Gminy Przystajń z dnia 5 grudnia 2011 r. w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji podatkowych i deklaracji podatkowych
Wykonanie: Agnieszka Janik
13102. Data: 2011-12-09 09:46
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XII.73.2011 Rady Gminy Przystajń z dnia 5 grudnia 2011 r. w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji podatkowych i deklaracji podatkowych
Wykonanie: Agnieszka Janik
13103. Data: 2011-12-09 09:45
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XII.73.2011 Rady Gminy Przystajń z dnia 5 grudnia 2011 r. w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji podatkowych i deklaracji podatkowych
Wykonanie: Agnieszka Janik
13104. Data: 2011-12-09 09:40
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XII.72.2011 Rady Gminy Przystajń z dnia 5 grudnia 2011 r. w sprawie: zwolnień od podatku rolnego
Wykonanie: Agnieszka Janik
13105. Data: 2011-12-09 09:37
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XII.72.2011 Rady Gminy Przystajń z dnia 5 grudnia 2011 r. w sprawie: zwolnień od podatku rolnego
Wykonanie: Agnieszka Janik
13106. Data: 2011-12-09 09:36
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XII.71.2011 Rady Gminy Przystajń z dnia 5 grudnia 2011 r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
Wykonanie: Agnieszka Janik
13107. Data: 2011-12-09 09:35
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XII.71.2011 Rady Gminy Przystajń z dnia 5 grudnia 2011 r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
Wykonanie: Agnieszka Janik
13108. Data: 2011-12-07 15:02
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienia o zwołaniu wspólnych posiedzeń komisji stałych Rady Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
13109. Data: 2011-12-05 15:20
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Bezpłatne porady prawne
Wykonanie: Agnieszka Janik
13110. Data: 2011-12-05 15:20
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Bezpłatne porady prawne
Wykonanie: Agnieszka Janik