główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

4591. Data: 2017-08-18 10:29
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (karty usług) » Sprawy oświaty » Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o zmianach od 15 listopada 2014 r.
Wykonanie: Alina Piśniak
4592. Data: 2017-08-18 10:27
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (karty usług) » Sprawy oświaty » Przyznanie zasiłku szkolnego
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Procedura w załączniku
Wykonanie: Alina Piśniak
4593. Data: 2017-08-18 10:25
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (karty usług) » Sprawy oświaty » Przyznanie stypendium szkolnego
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Procedura w załączniku
Wykonanie: Alina Piśniak
4594. Data: 2017-08-18 10:24
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (karty usług) » Sprawy oświaty » Przyznanie stypendium szkolnego
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Procedura w załączniku .
Dodatkowy opis redaktora: Aktualizacja danych w karcie.
Wykonanie: Alina Piśniak
4595. Data: 2017-08-17 14:56
Dział: Inne » Projekt Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w m-ci Przystajń ul. Szkolna, budowę wodociągu w m-ci Przystajń ul. Kwiatowa
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Raport z konsultacji społecznych
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
4596. Data: 2017-08-17 14:56
Dział: Inne » Projekt Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w m-ci Przystajń ul. Szkolna, budowę wodociągu w m-ci Przystajń ul. Kwiatowa
Opis zmian: dodanie artykułu: Raport z konsultacji społecznych
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
4597. Data: 2017-08-17 13:46
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń - VII kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienia o zwołaniu posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść postanowienia
Wykonanie: Agnieszka Janik
4598. Data: 2017-08-17 12:55
Dział: Prawo Miejscowe » Ochrona środowiska i gospodarka odpadami » Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
Dodatkowy opis redaktora: aktualizowano rejestr
Wykonanie: Agnieszka Janik
4599. Data: 2017-08-17 11:58
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 62/2017 z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik
Wykonanie: Agnieszka Janik
4600. Data: 2017-08-17 11:58
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 61/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy Przystajń na 2017 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik
Wykonanie: Agnieszka Janik
4601. Data: 2017-08-17 11:49
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 64/2017 z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 3
Wykonanie: Agnieszka Janik
4602. Data: 2017-08-17 11:48
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 64/2017 z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 2
Wykonanie: Agnieszka Janik
4603. Data: 2017-08-17 11:48
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 64/2017 z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Załącznik nr 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
4604. Data: 2017-08-17 11:45
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 63/2017 z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2017 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 2
Wykonanie: Agnieszka Janik
4605. Data: 2017-08-17 11:45
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 63/2017 z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2017 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
4606. Data: 2017-08-17 11:42
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 64/2017 z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
4607. Data: 2017-08-17 11:40
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 63/2017 z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2017 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
4608. Data: 2017-08-17 11:33
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 62/2017 z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
4609. Data: 2017-08-17 11:31
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 62/2017 z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: uzupełniono opis publikacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
4610. Data: 2017-08-17 11:30
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 61/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy Przystajń na 2017 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
4611. Data: 2017-08-17 10:56
Dział: Inne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi » Ogłoszenie o konkursie dla organizacji pozarządowych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie otwartego konkursu na realizację projektów tworzących warunki sprzyjające rozwojowi kultury fizycznej na terenie Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano wzór wniosku
Wykonanie: Agnieszka Janik
4612. Data: 2017-08-17 10:55
Dział: Inne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi » Ogłoszenie o konkursie dla organizacji pozarządowych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie otwartego konkursu na realizację projektów tworzących warunki sprzyjające rozwojowi kultury fizycznej na terenie Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
4613. Data: 2017-08-17 10:54
Dział: Inne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi » Ogłoszenie o konkursie dla organizacji pozarządowych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie otwartego konkursu na realizację projektów tworzących warunki sprzyjające rozwojowi kultury fizycznej na terenie Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano ogłoszenie
Wykonanie: Agnieszka Janik
4614. Data: 2017-08-17 10:53
Dział: Inne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi » Ogłoszenie o konkursie dla organizacji pozarządowych
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie otwartego konkursu na realizację projektów tworzących warunki sprzyjające rozwojowi kultury fizycznej na terenie Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
4615. Data: 2017-08-17 10:49
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 65/2017 z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację projektów tworzących warunki sprzyjające rozwojowi kultury fizycznej na terenie Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
4616. Data: 2017-08-17 10:46
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 65/2017 z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację projektów tworzących warunki sprzyjające rozwojowi kultury fizycznej na terenie Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
4617. Data: 2017-08-17 10:44
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 64/2017
Wykonanie: Agnieszka Janik
4618. Data: 2017-08-17 10:43
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 63/2017
Wykonanie: Agnieszka Janik
4619. Data: 2017-08-17 10:43
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 62/2017
Wykonanie: Agnieszka Janik
4620. Data: 2017-08-17 10:43
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 61/2017
Wykonanie: Agnieszka Janik