główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

421. Data: 2020-01-21 13:11
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2020 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 11/2020 z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2020 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
422. Data: 2020-01-21 13:10
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2020 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 10/2020 z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do dokonania oceny i wyboru ofert złożonych na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Przystajń planowanego do realizacji w 2020 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
423. Data: 2020-01-21 13:10
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2020 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 10/2020 z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do dokonania oceny i wyboru ofert złożonych na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Przystajń planowanego do realizacji w 2020 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
424. Data: 2020-01-21 13:05
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2020 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 10/2020 z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do dokonania oceny i wyboru ofert złożonych na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Przystajń planowanego do realizacji w 2020 r. .
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
425. Data: 2020-01-21 13:04
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2020 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 10/2020 z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej do dokonania oceny i wyboru ofert złożonych na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Przystajń planowanego do realizacji w 2020 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
426. Data: 2020-01-21 12:53
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2020 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 12/2020 z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załączniki
Wykonanie: Agnieszka Janik
427. Data: 2020-01-21 12:53
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2020 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 12/2020 z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
428. Data: 2020-01-21 12:53
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2020 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 12/2020 z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
429. Data: 2020-01-21 12:52
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2020 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 12/2020 z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
430. Data: 2020-01-21 12:50
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2020 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 12/2020 z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
431. Data: 2020-01-21 12:48
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2020 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 11/2020 z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2020 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
432. Data: 2020-01-21 12:48
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2020 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 11/2020 z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2020 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
433. Data: 2020-01-21 12:45
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2020 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 9/2020 z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia diagnozy potrzeb wychowanków Gminnego Przedszkola Publicznego w Przystajni.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik
Wykonanie: Agnieszka Janik
434. Data: 2020-01-21 12:44
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2020 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 8/2020 z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia diagnozy potrzeb wychowanków oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Borze Zajacińskim.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik
Wykonanie: Agnieszka Janik
435. Data: 2020-01-20 15:13
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na realizację zadania: Montaż instalacji fotowoltaicznych na 4 obiektach użyteczności publicznej w Gminie Przystajń w formule "zaprojektuj i wybuduj"
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
436. Data: 2020-01-20 09:51
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2020 r. » Realizacja budżetu gminy 2020 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Opinia RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy Przystajń projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2020-2028.
Dodatkowy opis redaktora: dodano opinię RIO
Wykonanie: Agnieszka Janik
437. Data: 2020-01-20 09:50
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2020 r. » Realizacja budżetu gminy 2020 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Opinia RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy Przystajń projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2020-2028
Wykonanie: Agnieszka Janik
438. Data: 2020-01-20 09:49
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2020 r. » Realizacja budżetu gminy 2020 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano opinię
Wykonanie: Agnieszka Janik
439. Data: 2020-01-20 09:49
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2020 r. » Realizacja budżetu gminy 2020 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
440. Data: 2020-01-20 09:48
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2020 r. » Realizacja budżetu gminy 2020 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Opinia RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy Przystajń projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok wraz z uzasadnieniem.
Dodatkowy opis redaktora: dodano opinię RIO
Wykonanie: Agnieszka Janik
441. Data: 2020-01-20 09:47
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2020 r. » Realizacja budżetu gminy 2020 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Opinia RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy Przystajń projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok wraz z uzasadnieniem
Wykonanie: Agnieszka Janik
442. Data: 2020-01-20 09:33
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2020 r. » Realizacja budżetu gminy 2020 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Przystajń wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.
Dodatkowy opis redaktora: dodano opinię RIO
Wykonanie: Agnieszka Janik
443. Data: 2020-01-20 09:32
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2020 r. » Realizacja budżetu gminy 2020 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Przystajń wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań
Wykonanie: Agnieszka Janik
444. Data: 2020-01-20 09:31
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2020 r. » Realizacja budżetu gminy 2020 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Opinia RIO w sprawie możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w uchwale budżetowej na 2020 rok Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano opinię RIO
Wykonanie: Agnieszka Janik
445. Data: 2020-01-20 09:30
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2020 r. » Realizacja budżetu gminy 2020 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Opinia RIO w sprawie możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w uchwale budżetowej na 2020 rok Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
446. Data: 2020-01-20 09:25
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XIV.97.2019 z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano informację o nieważności uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
447. Data: 2020-01-20 09:23
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XIV.96.2019 z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano informację o nieważności uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
448. Data: 2020-01-20 09:13
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2020 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 9/2020 z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia diagnozy potrzeb wychowanków Gminnego Przedszkola Publicznego w Przystajni.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
449. Data: 2020-01-20 09:13
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2020 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 9/2020 z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia diagnozy potrzeb wychowanków Gminnego Przedszkola Publicznego w Przystajni
Wykonanie: Agnieszka Janik
450. Data: 2020-01-20 09:11
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2020 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 8/2020 z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia diagnozy potrzeb wychowanków oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Borze Zajacińskim.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik