główna zawartość
artykuł nr 1

ogłoszenie o wyborze oferty -postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie:?Podział geodezyjny nieruchomości, opracowanie dokumentacji geodezyjno - prawnej zgodnie z projektem budowlanym drogi w celu ustalenia linii rozgraniczających drogę z działkami przyległymi w miejscowości Siekierowizna dla wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi

Załączniki:
ogłoszenie o wyborze oferty 22 KB
artykuł nr 2

Przetarg: Termomodernizacja i remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Przystajni ul. Targowa 5 - Dokumentacja projektowa.

Załączniki:
ZESTAWIENIE STOLARKI 235 KB
ST-1 docieplenia 214 KB
SYTUACJA 205 KB
ST-0 wymagania ogólne 144 KB
RZUT POŁACI DACHOWEJ 333 KB
OPIS TECHNICZNY 241 KB
ELEWACJA ZACHODNIA TERMORENOWACJA 132 KB
ELEWACJA ZACHODNIA KOLORYSTYKA MB
ELEWACJA WSCHODNIA TERMORENOWACJA 133 KB
ELEWACJA WSCHODNIA KOLORYSTYKA MB
ELEWACJA PÓŁNOCNA TERMORENOWACJA 113 KB
ELEWACJA POŁUDNIOWA TERMORENOWACJA 0 B
ELEWACJA PŁN,PŁN KOLORYSTYKA MB
DETAL 9 272 KB
DETAL 8 249 KB
DETAL 7 172 KB
DETAL 6 183 KB
DETAL 5 214 KB
DETAL 4 191 KB
DETAL 3 162 KB
DETAL 2 199 KB
TERMOMODERNIZACJA: DETAL 1 154 KB
Termomodernizacja: 154 KB
przedmiar robót termomodernizacja 93 KB
przedmiar robót roboty wewnątrz budynku 47 KB
przedmiar robót instal.elektryczna 149 KB
instalacja c.o.II -przedmiar robót 119 KB
budowa schodów zewn.-przedmiar robót 82 KB
stwior 122 KB
rys.13 124 KB
rys.12 343 KB
rys.11 230 KB
rys.10 414 KB
rys.10 414 KB
rys.9 356 KB
rys.8 203 KB
rys.7 124 KB
rys.6 131 KB
rys.5 129 KB
rys.4 163 KB
rys.3 158 KB
rys.2 125 KB
rys.1 612 KB
opis projekt 161 KB
informacja BIOZ 76 KB
ekspertyza konstrukcyjna (schody zewn., sufit) 53 KB
projekt c.o. i wemtylacji str.11-15 MB
projekt c.o. i wentylacji str.5-10 MB
projekt c.o. i wentylacji str.1-4 MB
strona tytułowa 282 KB
strona tytułowa spec.techn. 246 KB
specyfikacja techniczna 73 KB
rys.13 MB
rys.12 939 KB
rys.11 714 KB
rys.10 707 KB
rys.9 699 KB
rys.8 951 KB
rys.7 748 KB
rys.6 648 KB
rys.5 MB
str.4 982 KB
rys.2 MB
ST-O wymagania ogólne 146 KB
instalacja elektryczna-opis 142 KB
ST-2 instalacja c.o. 107 KB
rys.3 628 KB
artykuł nr 3

Przetarg nieograniczony na wykonanie modernizacji drogi gminnej dojazdowej do pól Brzeziny nr D-212 (łącznik)

artykuł nr 4

Przetarg nieograniczony na wykonanie napraw i wzmocnień budynku remizy OSP Kuźnica Stara

artykuł nr 5

Przetarg nieograniczony na wykonanie napraw i wzmocnień budynku remizy OSP Kuźnica Stara