główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

91. Data: 2020-04-06 18:43
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XVII.127.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIX.341.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu .
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
92. Data: 2020-04-06 18:42
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XVII.127.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIX.341.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
Wykonanie: Agnieszka Janik
93. Data: 2020-04-06 18:41
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XVII.126.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy gminy Przystajń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 .
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
94. Data: 2020-04-06 18:40
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XVII.126.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy gminy Przystajń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020
Wykonanie: Agnieszka Janik
95. Data: 2020-04-06 18:39
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XVII.124.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII.174.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
96. Data: 2020-04-06 18:38
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XVII.125.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII.175.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Przystajń i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
97. Data: 2020-04-06 18:38
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XVII.125.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII.175.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Przystajń i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wykonanie: Agnieszka Janik
98. Data: 2020-04-06 18:36
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XVII.123.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII.174.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przystajń .
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
99. Data: 2020-04-06 18:36
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XVII.123.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII.174.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
100. Data: 2020-04-06 18:35
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XVII.123.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przystajń w roku 2020 .
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
101. Data: 2020-04-06 18:34
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XVII.123.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przystajń w roku 2020
Wykonanie: Agnieszka Janik
102. Data: 2020-04-06 18:32
Dział: Organy Gminy » Rada Gminy » Protokoły z sesji VIII kadencja - lata 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół nr XVII.2020 z XVII sesji VIII kadencji Rady Gminy Przystajń w dniu 30 marca 2020 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
103. Data: 2020-04-06 18:32
Dział: Organy Gminy » Rada Gminy » Protokoły z sesji VIII kadencja - lata 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół nr XVII.2020 z XVII sesji VIII kadencji Rady Gminy Przystajń w dniu 30 marca 2020 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano wyciąg z protokołu
Wykonanie: Agnieszka Janik
104. Data: 2020-04-06 18:20
Dział: Organy Gminy » Rada Gminy » Protokoły z sesji VIII kadencja - lata 2018-2023
Opis zmian: dodanie artykułu: Protokół nr XVII.2020 z XVII sesji VIII kadencji Rady Gminy Przystajń w dniu 30 marca 2020 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
105. Data: 2020-04-06 14:37
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2020 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 30/2020 z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przystajń za 2019 rok, oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Przystajń za okres 01.01.2019 r. - 1.12.2019 r. .
Dodatkowy opis redaktora: dodano sprawozdanie GOKSIR i GBP
Wykonanie: Agnieszka Janik
106. Data: 2020-04-06 14:36
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2020 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 30/2020 z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przystajń za 2019 rok, oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Przystajń za okres 01.01.2019 r. - 1.12.2019 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
107. Data: 2020-04-02 08:49
Dział: Inne (w tym Projekty UE) » Wodociąg gminny - informacje » Jakość wody podawanej do sieci wodociągowej » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wyniki badań wody monitoring kontrolny marzec 2020
Wykonanie: Paweł Antczak
108. Data: 2020-04-02 08:49
Dział: Inne (w tym Projekty UE) » Wodociąg gminny - informacje » Jakość wody podawanej do sieci wodociągowej » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wyniki badań wody monitoring kontrolny marzec 2020
Wykonanie: Paweł Antczak
109. Data: 2020-04-02 08:46
Dział: Inne (w tym Projekty UE) » Wodociąg gminny - informacje » Jakość wody podawanej do sieci wodociągowej » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Wyniki badań wody monitoring kontrolny marzec 2020
Wykonanie: Paweł Antczak
110. Data: 2020-04-01 17:44
Dział: Inne (w tym Projekty UE) » Majątek publiczny » 2019 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Stan mienia komunalnego na 31.12.2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano informację o stanie mienia komunalnego
Wykonanie: Agnieszka Janik
111. Data: 2020-04-01 17:43
Dział: Inne (w tym Projekty UE) » Majątek publiczny » 2019 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: Stan mienia komunalnego na 31.12.2019 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
112. Data: 2020-04-01 17:38
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2020 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 33/2020 z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik
Wykonanie: Agnieszka Janik
113. Data: 2020-04-01 17:38
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2020 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 33/2020 z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
114. Data: 2020-04-01 17:37
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2020 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 33/2020 z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
115. Data: 2020-04-01 17:36
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2020 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 32/2020 z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2020 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
116. Data: 2020-04-01 17:35
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2020 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 32/2020 z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2020 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
117. Data: 2020-04-01 17:34
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2020 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 31/2020 z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załączniki
Wykonanie: Agnieszka Janik
118. Data: 2020-04-01 17:33
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2020 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 31/2020 z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
119. Data: 2020-04-01 17:33
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2020 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 31/2020 z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
120. Data: 2020-04-01 17:32
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2020 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 31/2020 z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik