główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

12601. Data: 2012-05-07 13:51
Dział: Urząd Gminy » Kontrole » 2011 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół kontroli Archiwum Zakładowego Urzędu Gminy Przystajń oraz zalecenia pokontrolne
Wykonanie: Agnieszka Janik
12602. Data: 2012-05-07 13:50
Dział: Urząd Gminy » Kontrole » 2011 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Protokół kontroli Archiwum Zakładowego Urzędu Gminy Przystajń oraz zalecenia pokontrolne
Wykonanie: Agnieszka Janik
12603. Data: 2012-05-07 13:13
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Realizacja budżetu gminy 2010 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przystajń w sprawie wniosku Wójta Gminy Przystajń o udzielenie absolutorium z wykonania budżetu gminy za 2010 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
12604. Data: 2012-05-07 13:11
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Realizacja budżetu gminy 2010 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
12605. Data: 2012-05-07 12:49
Dział: Inne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi » Oferty realizacji zadań publicznych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oferta na 2012 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
12606. Data: 2012-05-07 12:48
Dział: Inne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi » Oferty realizacji zadań publicznych
Opis zmian: dodanie artykułu: Oferta na 2012 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
12607. Data: 2012-05-07 12:15
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Bieżące ogłoszenia dla mieszkańców Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano informację dla rolników w sprawie zakazu stosowania mączek mięsno-kostnych w żywieniu zwierząt gospodarskich
Wykonanie: Agnieszka Janik
12608. Data: 2012-05-04 12:01
Dział: Urząd Gminy » Godziny urzędowania
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Czas pracy Urzędu Gminy
Wykonanie: Agnieszka Janik
12609. Data: 2012-05-04 11:36
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Bieżące ogłoszenia dla mieszkańców Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
12610. Data: 2012-04-30 15:26
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Modernizacja remizo-świetlicy w Kamińsku"
Wykonanie: Agnieszka Janik
12611. Data: 2012-04-30 15:02
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Modernizacja remizo-świetlicy w Kamińsku"
Wykonanie: Agnieszka Janik
12612. Data: 2012-04-30 15:01
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Modernizacja remizo-świetlicy w Kamińsku"
Wykonanie: Agnieszka Janik
12613. Data: 2012-04-30 15:01
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Modernizacja remizo-świetlicy w Kamińsku"
Wykonanie: Agnieszka Janik
12614. Data: 2012-04-30 15:00
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Modernizacja remizo-świetlicy w Kamińsku"
Wykonanie: Agnieszka Janik
12615. Data: 2012-04-30 14:59
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Modernizacja remizo-świetlicy w Kamińsku"
Wykonanie: Agnieszka Janik
12616. Data: 2012-04-30 14:59
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Modernizacja remizo-świetlicy w Kamińsku"
Wykonanie: Agnieszka Janik
12617. Data: 2012-04-30 14:58
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Modernizacja remizo-świetlicy w Kamińsku"
Wykonanie: Agnieszka Janik
12618. Data: 2012-04-30 14:58
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Modernizacja remizo-świetlicy w Kamińsku"
Wykonanie: Agnieszka Janik
12619. Data: 2012-04-30 14:58
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Modernizacja remizo-świetlicy w Kamińsku"
Wykonanie: Agnieszka Janik
12620. Data: 2012-04-30 14:57
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Modernizacja remizo-świetlicy w Kamińsku"
Wykonanie: Agnieszka Janik
12621. Data: 2012-04-30 14:56
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Modernizacja remizo-świetlicy w Kamińsku"
Wykonanie: Agnieszka Janik
12622. Data: 2012-04-30 14:55
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Modernizacja remizo-świetlicy w Kamińsku"
Wykonanie: Agnieszka Janik
12623. Data: 2012-04-30 13:00
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Realizacja budżetu gminy 2011 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Opinia RIO o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2011 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
Wykonanie: Agnieszka Janik
12624. Data: 2012-04-30 12:59
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Realizacja budżetu gminy 2011 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Opinia RIO o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2011 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
Wykonanie: Agnieszka Janik
12625. Data: 2012-04-24 13:34
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Realizacja budżetu gminy 2012 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdania za okres od początku roku do dnia 31.03.2012 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
12626. Data: 2012-04-24 13:32
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Realizacja budżetu gminy 2012 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdania za okres od początku roku do dnia 31.03.2012 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
12627. Data: 2012-04-24 13:29
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Realizacja budżetu gminy 2012 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdania za okres od początku roku do dnia 31.03.2012 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
12628. Data: 2012-04-24 13:21
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Realizacja budżetu gminy 2012 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdania za okres od początku roku do dnia 31.03.2012 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
12629. Data: 2012-04-24 13:19
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Realizacja budżetu gminy 2012 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdania za okres od początku roku do dnia 31.03.2012 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
12630. Data: 2012-04-24 13:17
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Realizacja budżetu gminy 2012 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdania za okres od początku roku do dnia 31.03.2012 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik