główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała nr XXXII.245.2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2013-2024

Załączniki:
Uchwała Nr XXXII.245.2013 MB
artykuł nr 2

Uchwała nr XXXII.244.2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2013 rok

Załączniki:
Uchwała Nr XXXII.244.2013 MB
artykuł nr 3

Uchwała nr XXXII.242.2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X.61.2011 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Przystajni ul. Kolejowa i Kuźnicy Starej - etap V" na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych za środków z Unii Europejskiej z późn. zm.

Załączniki:
Załącznik 481 KB
artykuł nr 4

Uchwała nr XXXI.239.2013 z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2013-2021 zastępuje się na lata 2013-2024

Załączniki:
Uchwała Nr XXXI.239.2013 MB
artykuł nr 5

Uchwała nr XXXI.238.2013 z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2013 rok

Załączniki:
Uchwała Nr XXXI.238.2013 MB